THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 01.09.2019 - 08.09.2019
Thứ Sáu Đầu Tháng 6/9: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự: Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng; Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối.

1. Chúa Nhật đầu tháng 1/9  có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng.

 

2. Thứ Sáu Đầu Tháng 6/9: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự: 

 

* Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng

* Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby;  

* Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối.

 

3. Liên Huynh Đaminh NSW: Kính mời quý Đoàn viên, Ân nhân và thân hữu đến hiệp dâng Thánh lễ Thứ Năm đầu tháng 5/9 tại nhà thờ St. Theresa, 131 The Boulevard, Fairfield Heights. Bắt đầu lúc 10g sáng bằng giờ kinh Phụng vụ, tiếp theo là Thánh lễ. TM. Ban Phục Vụ: Giuse Nguyễn Văn Thắng.

4. Bổn Mạng: Giáo Đoàn Granville sẽ long trọng mừng lễ Bổn Mạng Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh vào lúc 2giờ chiều Chúa Nhật 8/9/2016.

 

5. Quĩ Hưu Dưỡng Linh Mục sẽ được quyên trong các Thánh lễ cuối tuần này nhân Ngày Nhớ Ơn Cha nhằm có thêm phương tiện chăm sóc các linh mục đang hưu dưỡng hoặc ốm đau trong Tổng Giáo Phận Sydney.

 

6. Lịch Trong Tuần:

01.09 Chúa Nhật 22 thường niên -  Năm C;

02.09 Thứ Hai tuần 22 thường niên;

03.09 Thứ Ba: lễ Thánh Gregory the Great, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ;

04.09 Thứ tư tuần 22 thường niên;

05.09 Thứ Năm đầu tháng tuần 22 thường niên;

06.09 Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 thường niên;

07.09 Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 thường niên;

08.09 Chúa Nhật 23 thường niên - Năm C.