THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 01.12.2019 - 08.12.2019
Nghi Thức Hòa Giải Mùa Vọng: Bắt đầu từ 7g tối tại các Giáo Đoàn: Thứ 3, 10/12: Miller - Thứ 4, 11/12: Georges Hall - Thứ 5, 12/12: Marrickville - Thứ 2, 16/12: Cabramatta - Thứ 3, 17/12: Mt Pritchard - Thứ 4, 18/12: Lakemba - Thứ 5, 19/12: Granville.

1. Họp Hội Đồng Mục Vụ:  Kính mời Ban Chấp Hành BMV các Giáo Đoàn, các Ban ngành, Phong Trào Đoàn Thể tham dự buổi họp HĐMV thu hẹp vào lúc 7g30 tối Thứ Ba 3/12/19 tại VPMV Revesby.

2. Thứ Sáu Đầu Tháng 6/12: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự: Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng; Thánh Lễ lúc 4g chiều tại  Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối. Cabramatta: 7g30 tối.

3. Legio Mariae: Curia Nữ Vương Mân Côi sẽ tổ chức Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên cho các Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ vào Thứ Bảy ngày 7/12/19 tại Thánh Đường St Luke, Revesby, từ 8.30 sáng đến 3.00 chiều.  Xin quý hội viên ghi danh tham dự nơi các Anh chị Trưởng Praesidium tại các Giáo đoàn. TM. Curia NVMC Phaolo Hà Pi Liến

4. Nghi Thức Hòa Giải Mùa Vọng: Bắt đầu từ 7g tối tại các Giáo Đoàn

Thứ 3, 10/12: Miller  -  17/12: Mt Pritchard

Thứ 4, 11/12: Georges Hall  - 18/12: Lakemba

Thứ 5, 12/12: Marrickville  - 19/12: Granville

Thứ 2, 16/12: Cabramatta

5. Tiền Quyên: Đợt I: $5555

6. Lịch Trong Tuần:

01.12 Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A.

02.12 Thứ Hai; 

03.12 Thứ Ba: T. Phanxico Xavier

04.12 Thứ Tư;

05.12 Thứ Năm;   

06.12 Thứ Sáu: 

07.12 Thứ Bảy: T.Ambrosio, Giám Mục, Tiến Sĩ

08.12 Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A.