THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 02.05.2022 - Bầu Cử Tân Hội Đồng Mục Vụ
TÂM THƯ BAN TUYÊN ÚY - Bầu Cử Tân Hội Đồng Mục Vụ - Nhiệm Kỳ 2022 - 2025 - Ban Tuyên Úy trân trọng kính xin quý thành viên trong HĐMV đương nhiệm và quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng của chúng ta tích cực tham dự tiến trình Bầu Cử Tân HĐMV trong tháng này, dưới sự điều hợp của đại diện BTU, cha Phêrô Trần văn Trợ và chị Hà Kim Ly cùng các thành viên Ban Bầu Cử.

TÂM THƯ BAN TUYÊN ÚY

Bầu Cử Tân Hội Đồng Mục Vụ - Nhiệm Kỳ 2022 - 2025

 

Kính gởi Quý Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, các Phong Trào, Đoàn Thể cùng toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Sydney.  

 

Mến gởi đến quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ, các PTĐT và quý ông bà anh chị em lời chào thăm nồng ấm nhất trong ánh sáng và niềm vui mùa Phục Sinh.

Chúa Phục Sinh ban sự sống mới cho Thánh Phêrô và các tông đồ để các Ngài ra đi trao ban sự sống ấy cho muôn dân, xây dựng và chăm sóc cộng đoàn Dân Chúa với lòng sốt mến (Jn 20:19-23; 21:15-19).  Chúa Kitô cũng thánh hóa và mời gọi chúng ta tham dự vào sứ mạng của Người hôm nay và nơi đây.  

 

Theo ý hướng ấy, Ban Tuyên Úy trân trọng kính xin quý thành viên trong HĐMV đương nhiệm và quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng của chúng ta tích cực tham dự tiến trình Bầu Cử Tân HĐMV trong tháng này, dưới sự điều hợp của đại diện BTU, cha Phêrô Trần văn Trợ và chị Hà Kim Ly cùng các thành viên Ban Bầu Cử.   Tiến trình bao gồm những bước căn bản:

  • Cuối tuần 7-8 và 14-15/5: Các Giáo Đoàn hoàn tất việc ghi danh các ứng viên được đề cử và ứng cử - tổng số ứng viên theo nhu cầu của Giáo Đoàn. 
  • Cuối tuần 21-22/5:  Thành viên các Giáo Đoàn bầu cử.
  • Cuối tuần 4-5/6: Công bố kết quả và các ứng viên được tuyển chọn, sau đó họp bầu Tân Ban Mục Vụ tại mỗi Giáo Đoàn.
  • 17/6/2022: Họp Tân HĐMV và bầu Ban Thường Vụ Cộng Đồng.

(Xin Các Phong Trào & Đoàn Thể cũng tiến hành riêng việc bầu cử BCH của PT/ĐT trước cuối tháng năm).

  • 2/7: Thánh Lễ tạ ơn – Tân HĐMV nhận chức vụ & Liên hoan lúc 10am tại Nhà thờ Revesby.
  • 2-3/7: Giới thiệu và ra mắt Tân Ban Mục vụ các Giáo Đoàn

Một số tiêu chỉ chính cho việc đề cử hay tự ứng cử:  

  • Các Ứng Viên là những thành viên trưởng thành đang sinh hoạt tại các Giáo Đoàn, có đời sống đạo hạnh & mẫu mực, lòng nhiệt thành & khả năng. (Thành viên các BMV được yêu cầu hiện diện và tham dự  ít nhất 60% sinh hoạt của Giáo Đoàn)
  • Các Tân BMV nên có các thành viên mới và trẻ, cũng như sự đại diện xứng hợp của giới phụ nữ và gia đình trong đời sống và mục vụ của Giáo Hội.
  • Các thành viên mới và cũ của các BMV chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ trách nhiệm  cho nhau để nuôi dưỡng – bảo trì sinh hoạt và truyền thống của Cộng Đồng trong chiều hướng canh tân và phát triển về tinh thần, cơ cấu và nhân sự.

 

Cùng với nhau, chúng ta tạ ơn Chúa và chân thành tri ân quý anh chị em thành viên Hội Đồng Mục Vụ đương nhiệm về lòng sốt mến cùng rất nhiều cố gắng và hy sinh bền bỉ để duy trì những sinh hoạt phụng vụ và mục vụ của Cộng Đồng chúng ta cách tốt đẹp nhất theo điều kiện có thể.  Xin Chúa Phục Sinh hằng chúc lành và ban nhiều hoa trái thiêng liêng cho tất cả quý ông bà, anh chị em và gia quyến.   

 

Với lòng quý mến, 

 

T/M Ban Tuyên Úy

 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm