THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 02.09.2018 - 09.09.2018
Thứ Sáu Đầu Tháng 7/9: Kính mời cộng đoàn tham dự: Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, lúc 10giờ sáng; Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối.

1. Thứ Sáu Đầu Tháng 3/9: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự: Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng; Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby;  Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối.

2. Lễ Thêm Sức:  Để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích, kính xin quý phụ huynh đưa con em đi Xưng Tội và tập Nghi Thức vào lúc 6g30 chiều Thứ Ba 4/9 tại Nhà Thờ St. Brigid, 392 Marrickville Rd, Marrickville.

3. Chúc Mừng: Cộng Đồng xin chúc mừng các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào lúc 7g tối Thứ Sáu 7/9 tại Nhà Thờ Nhà Thờ St. Brigid, 392 Marrickville Rd, Marrickville, do Bishop Terry Brady Chủ Sự.

4. Tin Vui: Cộng Đồng chia vui và chúc mừng Thầy Phó Tế Phê-rô Nguyễn Doãn Khôi, Dòng Thừa Sai Thánh Tâm, sẽ được Thụ Phong Linh Mục ngày 8/9 lúc 10g sáng, tại Nhà thờ Our Lady of Mt Carmel, Mt Pritchard.  Kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tham dự và hiệp thông trong tâm tình tạ ơn với Thầy và gia đình. (Thánh Lễ Tạ ơn của Tân Linh Mục, 7g15 tối Chúa Nhật 9/9/2018 tại Nhà thờ Cabramatta)

5. Tĩnh tâm Thanh Niên Công Giáo: Liên đoàn Thanh Niên Công Giáo xin mời các bạn thanh niên từ 18 tuổi trở lên tham gia buổi tĩnh tâm vào ngày 21-23/9. Đề tài năm nay là “Mối Quan Hệ: với bản thân, với mọi người và với Chúa” (Relationships: With myself, others and God). Xin liên lạc để đăng ký: Kimberley 0450 487 879 Hoặc: thanhnien.org.au/retreat-71/

6. Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh cần một số anh chị em biết sử dụng các nhạc khí Violin, Violoncello, trumpet...xin liên lạc với anh Nguyễn Hoàng Mob 0402 768 809, hay VPMV. 97730933. Xin ghi danh để chuẩn bị tập dượt cho Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang.

7. Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang  cần một số Tài xế xe bus 25 chỗ trong những ngày Đại Hội Thánh Mẫu ngày 5,6,7 tháng 10 và các thiện nguyện viên giúp đỡ từ thứ 3, 4, 5, 6, 7, CN  vào những ngày 2,3,4,5,6,7 tháng 10 năm 2018 để giúp đỡ Ban Điều Hành ĐHTM thực hiện những công tác cần thiết để phục vụ CĐ Dân Chúa. Xin liên lạc TBĐH. Mob 0417 771 448.

8. Quĩ Hưu Dưỡng Linh Mục sẽ được quyên trong các Thánh lễ cuối tuần này nhân Ngày Nhớ Ơn Cha nhằm có thêm phương tiện chăm sóc các linh mục đang hưu dưỡng hoặc ốm đau trong Tổng Giáo Phận Sydney. Mọi đóng góp từ $2 trở lên sẽ được khai giảm thuế.

9. Lịch Trong Tuần:

02.09 Chúa Nhật 22 thường niên -  Năm B

03.09 Thứ Hai: lễ Th.Gregory the Great, Giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh;

03.09 Thứ Ba;

04.09 Thứ tư;

05.09 Thứ Năm đầu tháng;

06.09 Thứ Sáu đầu tháng;

07.09 Thứ Bảy: lễ Sinh Nhật Mẹ Maria;

08.09 Chúa Nhật 23 thường niên - Năm B.