THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 03.03.2019 - 10.03.2019
Thiếu Nhi Cung Thánh: Kính mời quý phụ huynh và tất cả các em Thiếu Nhi Cung Thánh đến tham dự Thánh lể Bổn Mạng lúc 11.00am ngày Chúa Nhật 10/3/2019 tại Thánh đường St. Luke Revesby.

1. Liên Huynh Đaminh NSW: Kính mời quý Đoàn viên, Ân nhân và thân hữu đến tham dự Thánh Lễ Thứ Năm đầu tháng vào ngày 7/3/2019 tại nhà thờ St. Theresa, 129 The Boulevard, Fairfield Heights. Chương trình bắt đầu lúc 10:00am bằng kinh phụng vụ, tiếp theo là Thánh lễ tạ ơn. Giuse Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Đại Diện.

2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Kính mời tất cả Hội Viên và người thân đến tham dự Chặng Đàng Thánh Giá mùa chay, tại Trung Tâm Bringelly vào ngày 9/3/2019. Bắt đầu từ 10 giờ sáng và tiếp nối là giờ Chầu Thánh Thể. TM/BCH Nguyễn Thị Hồng

3. Thiếu Nhi Cung Thánh: Kính mời quý phụ huynh và tất cả các em Thiếu Nhi Cung Thánh đến tham dự Thánh lể Bổn Mạng lúc 11.00am ngày Chúa Nhật 10/3/2019 tại Thánh đường St. Luke Revesby. 

4. Legiô Mariae: Legiô Mariae Nữ Vương Mân Côi Sydney sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Acies, vào ngày thứ Bảy 23/3/2019 tại Thánh Đường St. Luke, Revesby, số 1 Beaconfield Street, Revesby,  từ 10g sáng đến 2g30 chiều. Xin quý hội viên ghi danh tham dự nơi các anh chị Trưởng Praesidium tại các Giáo Đoàn. TM/Curia NVMC – Phaolô Hà Pi Liến.

5. Tủ Sách Legio Mariae: Để đáp ứng nhu cầu mục vụ và tâm linh, Tủ Sách Công Giáo Legio Mariae sẽ phổ biến văn hóa phẩm Công Giáo luân phiên tại các Giáo Đoàn trong các Thánh Lễ Mùa Chay năm 2019. Quý gia Đình muốn thỉnh các Tượng Ảnh về Chúa và Đức Mẹ, Các Thánh, Tràng Hạt, hay các Sách Đạo Đức, để sử dụng trong gia đình và phát triển Niềm Tin trong Mùa Chay Thánh qua các kinh nguyện và lần hạt Mân Côi sẽ có cơ hội thuận tiện do Tủ Sách Công Giáo Legio Mariae tại các Giáo Đoàn.  LM Linh Giám Paul Chu Văn Chi.

6. Ngày 6/3/2019 Thứ Tư Lễ Tro 

a- Cabramatta       5.00 pm      

b- Marrickville     5.00 pm      

c- Georges Hall    5.30 pm         

d- Lakemba          5.30 pm

e- Miller               6.00 pm

f- Mt Pritchard.    8.00 pm

g- Revesby.          8.30 pm

h- Granville          5.00 pm 

7. Tiền Quyên: Đợt I:   $5265                             

8. Lịch Trong Tuần:

03.03 Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm C.

04.03 Thứ Hai;

05.03 Thứ Ba;

06.03 Thứ Tư Lễ Tro

07.03 Thứ Năm sau Lễ Tro 

08.03 Thứ Sáu sau Lễ Tro

09.03 Thứ Bảy sau Lễ Tro

10.03 Chúa Nhật 1  Mùa Chay- Năm C.