THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 03.09 - 10.09.2017
Giáo Đoàn Granville sẽ long trọng mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn Mạng Giáo Đoàn vào lúc 2giờ chiều Chúa Nhật 10/9/2016.

1. Phân Ưu:

• Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Kính – nhạc phụ ông Nguyễn Văn Chấp – BMV GĐ Lakemba- Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiến, Giáo Phận Wollongong, Ông Ngoại Cha Phêrô Hoàng Minh Tân, OSA.- qua đời ngày 25/8/2017, hưởng thọ 95 tuổi;

• Bà Cụ Maria Pham Thị Ren (Bà Chung) hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV 01/Đ3/2017) qua đời ngày 26/8/2017, hưởng thọ 80 tuổi;

• Anh Phaolô Lê Văn Anh, thuộc GĐ Marrickville, qua đời ngày 29/8/2017, hưởng dương 37 tuổi.

• Anh Louis Trần Văn Hiển, bào đệ Cha Trần Bạch Hổ, qua đời tại Việt Nam ngày 31/8/2017, hưởng dương 57 tuổi.

Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Quý Cha và Quý Tang Quyến.

2. Lễ Thêm Sức: Để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích, kính xin quý phụ huynh đưa con em đi Xưng Tội và tập Nghi Thức vào lúc 6giờ chiều Thứ Ba 5/9 tại Nhà Thờ Our Lady of Mount Carmel, 230 Humphries Rd. Mt. Pritchard.

3. Chúc Mừng:

Cộng Đồng xin chúc mừng các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào lúc 7g tối Thứ Sáu 8/9 tại Nhà Thờ Our Lady of Mount Carmel, Mt. Pritchard, do Cha Fr Kelvin Lovegrove, Episcopal Vicar for Clergy Chủ Sự.

4. Bổn Mạng: Giáo Đoàn Granvile sẽ long trọng mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn Mạng Giáo Đoàn vào lúc 2giờ chiều Chúa Nhật 10/9/2016.

5. Lịch Trong Tuần:

03.09 Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A.

04.09 Thứ Hai;

05.09 Thứ Ba;

06.09 Thứ Tư;

07.09 Thứ Năm đầu tháng;

08.09 Thứ Sáu: Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria;

09.09 Thứ Bảy; 10.09 Chúa Nhật 24 Thường Niên- Năm A.