THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 05.08.2018 - 12.08.2018
Lễ Thánh Monica - Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ được tổ chức lúc 10g sáng thứ hai 13 tháng 8 năm 2018 tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly.

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Trân trọng kính mời tất cả Hội Viên đến tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Monica. Bổn Mạng HCBM CG vào ngày 13/8 tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly.

2. Tĩnh Tâm Tân Hội Đồng Mục Vụ: Trong niềm cảm tạ và tri ân, Ban Tuyên Úy kính mời quý Anh Chị Em trong HĐMV tham dự cuộc Tĩnh Tâm và Đại Hội lần đầu tiên của nhiệm kỳ 2018-2021 từ 5 giờ tối thứ Sáu 24/8 đến 2 giờ trưa Thứ Bảy 25/8 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly.  Xin tất cả quý Thành Viên HĐMV dành ưu tiên một cho thời gian và sinh hoạt chính yếu này. 

3. Quỹ Bác Ái (CWF) sẽ được quyên cùng với các Giáo Xứ của TGP Sydney trong các Thánh Lễ cuối tuần này.  Đây là quyên góp chính của TGP, một trong ba lần hằng năm, để giúp thực hiện các mục vụ quan trọng và đa dạng: mục vụ cho Người Thổ Dân; cho các trẻ em khuyết tật; các gia đình gặp trắc trở, việc dạy Giáo Lý trong hệ thống trường công; việc tuyên úy Nhà Tù và Đại Học; tiến trình đào tạo Chủng Sinh v.v..

4. Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ: Xin quý ông bà và anh chị em tích cực cùng nhau cầu nguyện với Tràng Hoa Mân Côi để cùng nhau tha thiết cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang sắp tới.

5. Sổ Vàng Tạ Ơn: Xin mọi người tích cực ghi Sổ Vàng Tạ Ơn, để cùng nhau góp sức tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang tạ ơn Mẹ. 

6. Lịch Trong Tuần:

05.08 Chúa Nhật 18 thường niên -  Năm B

06.08 Thứ Hai: lễ Chúa Giêsu Hiển Dung;

07.08 Thứ Ba;

08.08 Thứ tư: lễ Th. Mary of The Cross, trinh nữ;

09.08 Thứ Năm: 

10.08 Thứ Sáu: lễ Th. Lawrensô, Thầy Sáu, tử đạo;

11.08 Thứ Bảy: lễ Th. Clara, trinh nữ;

12.08 Chúa Nhật 19 thường niên - Năm B.