THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 05.09.2021 - 12.09.2021
Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 3/9/2021, 6.00pm - THỨ BẢY 4/9/2021, 6.00pm -CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Năm B, 5/9/2021,11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu).

 

 

Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 3/9/2021, 6.00pm - THỨ BẢY 4/9/2021, 6.00pm -CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Năm B, 5/9/2021,11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu).

THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 

3/9/2021, Vào lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu).

• Youtube:

https://youtu.be/PLWUIHosh64

• Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

THÁNH LỄ THỨ BẢY 4/9/2021, 

Vào lúc 6.00pm; Giờ Sydney Úc Châu

• Youtube: 

https://youtu.be/6kGvBpKT1BQ

• Facebook: 

 https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 23 Thường Niên Năm B 

5/9/2021, Vào lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu).

• Youtube:

https://youtu.be/hf4jAIpo5MM

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

Chúc Mừng Bổn Mạng: Cộng Đồng xin chúc mừng Giáo Đoàn Granville nhân dịp mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn Mạng Giáo Đoàn, Ca đoàn và Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Chúa ban muôn hồng ân cho từng thành viên trong Giáo Đoàn.

Chúc Mừng Quý Ông Nội, Ông Ngoại và những người Bố Thân Yêu trong các Gia Đình trong ngày của Người Cha

“Happy Father’s Day” 

Lịch trong tuần:

05/09 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B

06/09 Thứ hai;

07/09 Thứ ba;

08/09 Thứ tư: lễ Sinh Nhật Mẹ Maria ;

09/09 Thứ năm;

10/09 Thứ sáu; 

11/09 Thứ bảy;

12/09 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B