THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 05.09.2021 - 12.09.2021
Chúc Mừng - Congratulations Phong Trào LEGIO MARIAE, CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI KỶ NIỆM 100 NĂM - THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CẦU BÌNH AN TRỰC TUYẾN - Thứ Ba 07.09.2021 lúc 7pm (giờ Sydney Úc Châu) - Trên Youtube và Facebook

CĐCGVN - TGP SYDNEY

Chúc Mừng - Congratulations Phong Trào LEGIO MARIAE, 

CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI KỶ NIỆM 100 NĂM - THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CẦU BÌNH AN TRỰC TUYẾN - Thứ Ba 07.09.2021 - Trên Youtube và Facebook 

Youtube: https://youtu.be/P3rPFxLe0KI

Facebook: https://www.facebook.com/VCC.Sydney

Ban Truyền Thông 

CĐCGVN - TGP Stydney