THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 07.04.2019 - 14.04.2019
Hoà Giải Mùa Phục Sinh – Confessions for the Easter Season: Cabramatta: Thứ hai 8/4/2019 7.00 pm; Miller: Thứ ba 9/4/2019 7.00 pm; Lakemba: Thứ tư 10/4/2019 7.00 pm; Granville: Thứ Năm 11/4/2019 7.00pm

1. Hoà Giải Mùa Phục Sinh – Confession for the Easter Season:  

a/ Cabramatta:  Thứ hai 8/4/2019 7.00 pm

b/ Miller: Thứ ba 9/4/2019 7.00 pm 

c/ Lakemba: Thứ tư 10/4/2019 7.00 pm

d/ Granville: Thứ Năm 11/4/2019 7.00pm

2. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Bảy 13/4 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.

3. Chương trình Tuần Thánh:

Ngày 18/4/2019 - Thứ Năm Tuần Thánh - Holy Thursday: Mass of the Lord’s Supper

a- Georges Hall: 5pm-6.30pm       

b- Marrickville:  5pm-6.30pm        

c- Miller: 5.pm-6.15pm       

d- Cabramatta: 5.30pm-7.00

e- Mt. Pritchard: 5.30pm-7.30p

f- Lakemba: 5.30pm-7.00pm

g- Revesby: 8.30pm

 

Ngày 19/4/2019 -  Thứ Sáu Tuần Thánh - Good Friday: Celebration of the Lord’s Passion

                           

a- Marrickville: 11.30 noon - 2.00pm            

b- Georges Hall:   5.00pm - 6.30pm         

c- Lakemba: 5.30pm                         

d- Miller: 5.00pm -7.00pm 

e- Mt. Pritchard  5.00pm- 7.00p - 1pm đàng Thánh giá

f- Revesby: 6.00pm

g- Cabramatta: 7.30pm – 9.30pm         

Ngày 20/4/2019 - Thứ Bảy Tuần Thánh   

 

7.30 pm  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Paul Keating  Park Bankstown

 

4. LĐ Thanh Niên Công Giáo: đang bán vé cho Ngày của Mẹ với chủ đề: Mẹ là ánh sáng đời con, được tổ chức vào đêm Chủ nhật 12/5/19 lúc 7:30pm tại Crystal Palace.
Giá vé: $50 mỗi người. Liên hệ: Kimberley 0450 487 879 hoặc mua vé từ các Giáo Đoàn

5. ACYF-Đại Hội giới Trẻ Úc Châu - Perth: Hội Đồng Giám Mục Úc Châu tổ chức Đại Hội cho giới trẻ hầu giúp giới trẻ đào sâu tình liên đới với Chúa Giêsu và với tha nhân. Chủ đề: "Lắng Nghe Tiếng Chúa Thánh Linh" (Rev2:7); Thời gian: 8-10/12/2019. Liên lạc: Fr. Mạnh Lê,svd manhamazonia@gmail.com; Bích 0411606737; Kimberly 0450487879;  thanhnien.org.auyouthfestival.catholic.org.au

6. Tiền Quyên: Đợt I: $5035                                 

7. Lịch Trong Tuần:

07.04 Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm C.

08.04 Thứ Hai 

09.04 Thứ Ba 

10.04 Thứ Tư 

11.04 Thứ Năm 

12.04 Thứ Sáu 

13.04 Thứ Bảy 

14.04 Chúa Nhật Lễ Lá- Năm C.