THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 07.07.2019 - 14.07.2019
Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Úc Châu (1994-2019). Kính mời các anh chị em đã tham dự các khóa của CT.TTHNGĐ về tham dự Đại Hội được tổ chức từ 5g chiều ngày Thứ Sáu đến 1g chiều Chúa Nhật (20-22/9/2019) tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly. Muốn biết thêm chi tiết và ghi tên tham dự, xin liên lạc với các LGT.

1. Chúa Nhật đầu tháng 7/7  có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng.

2. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân - Cộng Đồng sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân, Khóa 2/2019, với các chi tiết như sau: Lớp học bắt đầu lúc 1g chiều Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road Revesby, NSW, 2212 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019. Mỗi Chúa Nhật, giờ học sẽ kéo dài từ 1g chiều tới 4g chiều. Lớp học sẽ được sự hướng dẫn trực tiếp của Cha Tuyên Úy Trưởng và Quý Cha Tuyên Úy cùng một số chuyên viên giáo dân kinh nghiệm. Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT 02-9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 02-9786 3899 ngoài giờ làm việc. Ban Truyền Giáo

3. Thông Báo Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình: Để kỷ niệm 25 năm thành lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Úc Châu (1994-2019). Kính mời tất cả anh chị em đã tham dự các khóa của CT.TTHNGĐ về tham dự Đại Hội Song Nguyền Úc Châu, được tổ chức từ 5g chiều ngày Thứ Sáu đến 1g chiều Chúa Nhật (20-22/9/2019) tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly, NSW 2556. Lệ phí tham dự $100/người. Trẻ em $25.00 cho 1 em trên 5 tuổi. Muốn biết thêm chi tiết và ghi tên tham dự, xin liên lạc với các LGT, hoặc anh chị Xuân-Yến 0410.698.268; Trường-Hương 0401.610.959; Tân-Tâm 0400.249.819. Hạn chót ghi tên tham dự 31/7/2019. TM.BĐH: Vũ Tiến Xuân & Vũ Thị Bạch Yến.

4. Tiền Quyên:    Đợt I:   $4765

5. Lịch Trong Tuần:

07.07 Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm C.

08.07 Thứ Hai trong tuần 14 thường niên

09.07 Thứ Ba 

10.07 Thứ Tư 

11.07 Thứ Năm: Lễ Thánh Benedicto, Lễ nhớ 

12.07 Thứ Sáu 

13.07 Thứ Bảy

14.07 Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm C.