THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 07.10.2018 - 14.10.2018
Cộng đồng xin chúc mừng: Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly nhân ngày mừng lễ Đức Mẹ Hiện ra Tại Fatima Lần cuối tại Fatima (13/10). Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn phúc lành cho Ban Mục Vụ để hăng say phục vụ Cộng đồng và khách hành hương về với Trung Tâm kính viếng Đức Mẹ.

1. Hành Hương ngày 13/10, Bổn Mạng BMV Bringelly: Kính xin quý ông bà và anh chị em tham dự Hành Hương ngày 13/10 tại TT Hành Hương Bringelly. Nghi thức đền tạ lúc 10am và tiép theo là Thánh Lễ Bổn Mạng Ban MV Bringelly.

2.  Legio Mariae: Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney sẽ long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng của Curia vào Thứ Bảy 20/10/2018, tại Thánh Đường St Therese Lakemba, từ 10g sáng đến 2.30g chiều.  Xin quý hội viên ghi danh tham dự nơi các anh chị trưởng Praesidium tại các Giáo Đoàn. TM Curia NVMC Phaolo Hà Pi Liến

3. Cộng đồng xin chúc mừng: Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly nhân ngày mừng lễ Đức Mẹ Hiện ra Tại Fatima Lần cuối tại Fatima (13/10). Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn phúc lành cho Ban Mục Vụ để hăng say phục vụ Cộng đồng và khách hành hương về  với Trung Tâm kính viếng Đức Mẹ.

4. Bổn Mạng: Giáo Đoàn Miller sẽ mừng lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 14/10 .

5. Lời Cảm Tạ: Tân Linh Mục Phê-rô Nguyễn Doãn Khôi, MSC cùng gia đình xin chân thành cảm tạ Quý Cha Tuyên Úy, quý Linh Mục Tu Sĩ và quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc CĐCGVN - Tgp Sydney đã hiệp thông, chia vui, và giúp đỡ trong dịp Lễ Thụ Phong Linh mục vừa qua.  Xin Thiên Chúa của Lòng Xót Thương chúc lành cho quý Cha và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa.