THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 08.05.2022 - 15.05.2022
Kính mời cộng đoàn tích cực tham dự Ngày Thánh Mẫu lúc 10g sáng Chúa Nhật ngày 15/5/2022, với chủ đề: Mẹ Của Lòng Thương Xót - Mother of Mercy tại Trung Tâm Thánh Mẫu Bringelly do ĐTGM Anthony Fisher Chủ Tế, để cùng Tạ Ơn và Khấn Nguyện với Mẹ. Chúa Nhật ngày 15/5/2022, sẽ không có Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn.

Ngày Thánh Mẫu tại TTTM Bringelly - Chúa Nhật 15/5/2022.

Kính mời Quý Ông Bà và ACE tích cực tham dự Ngày Thánh Mẫu vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15/5/2022, với chủ đề: Mẹ Của Lòng Thương Xót-Mother of Mercy tại Trung Tâm Thánh Mẫu Bringelly do Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher Chủ Tế, để cùng nhau Tạ Ơn và Khấn Nguyện với Mẹ. Chúa Nhật ngày 15/5/2022, sẽ không có Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn.

Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho CĐCGVN chúng ta. Trân Trọng Thông Báo.  BTU và HĐMV.

  1. Hành Hương Ngày 13/5: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em đến hiệp dâng Thánh Lễ tại Bringelly vào Thứ Sáu 13/5 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.


2. THÔNG BÁO HỌP BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI

Curia Nữ Vương Mân Côi và Senatus Sydney sẽ tổ chức Họp Bầu Cử Ban Chấp Hành Curia  của Legio Mariae với chi tiết:

1. Địa Điểm: Văn Phòng Mục Vụ Revesby. 92 The River Rd Revesby NSW 2212.

2. Thời gian: 7.30pm Thứ 6 ngày 13/5/2022.

3. Thành Viên: Ban Chấp Hành các Đội trong Curia Nữ Vương Mân Côi.

Kính xin các Đội và các Hội Viên Legio Mariae Cầu Nguyện và Ban Chấp Hành các Đội tích cực tham dự buổi họp quan trọng này. Nguyện xin Nữ Tướng Maria ban bình an và chúc lành cho toàn thể Curia Mân Côi của chúng ta.

Trân trọng thông báo. Cha Linh Giám Paul Chu Văn Chi. Trưởng Curia Phaolô Hà Pi Liến.

  1. Thiếu Nhi Cung Thánh: Xin quý phụ huynh của các em Thiếu Nhi Cung Thánh cho các em được tham dự ngày Thánh Mẫu tại Bringelly, Chúa Nhật 15/5/2022 để cùng Tạ Ơn Mẹ và Khấn Cầu Mẹ với Cộng Đồng trong dịp có Đức Tổng Anthony Fisher đến thăm và chủ tế Thánh Lễ.
  1. Tiền Quyên: Đợt I: $5,707.40 

Đợt III: $10,541.90  (CWF quỹ bác ái cho Tổng Giáo Phận Sydney)

Lịch Trong Tuần:

08.05 Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C

09.05  Thứ Hai    

10.05  Thứ Ba:

11.05  Thứ Tư 

12.05  Thứ Năm

13.05  Thứ Sáu

14.05  Thứ Bẩy: Lễ T. Matthias, tông đồ  

15.05  Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

HAPPY MOTHER’S DAY