THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 08.10 - 15.10.2017
Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục: BTU, HĐMV, và CĐCGVN TGP Sydney hân hoan chúc mừng Cha Remy Bùi Sơn Lâm, TUT CĐCGVN. Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục 1992-2017 sẽ được tổ chức tại Thánh Đường St Luke's Revesby vào lúc 7.00pm Thứ Ba 10/10/2017. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc Tạ Ơn.

1. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quí Ông Bà, Anh Chị Em tham dự ngày Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Sáu 13/10 cũng là Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly. Chương trình bắt đầu lúc 10giờ sáng với phần Đền Tạ tiếp nối là Thánh Lễ Tạ Ơn. Sau đó là tiệc mừng.

2. Chúc Mừng: Cộng đồng xin chúc mừng:

* Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly nhân ngày mừng lễ Đức Mẹ Hiện ra Tại Fatima Lần cuối tại Fatima (13/10). Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn phúc lành cho Ban Mục Vụ để hăng say phục vụ Cộng đồng và khách hành hương về với Trung Tâm kính viếng Đức Mẹ.

* Bổn Mạng Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi (14/10). Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Mân Côi ban muôn ơn phúc lành cho mọi thành viên trong Curia.

* Bổn Mạng: Giáo Đoàn Miller sẽ mừng lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 15/10 .

* Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha TUT Remy Bùi Sơn Lâm. BTU, HĐMV, và CĐCGVN TGP Sydney hân hoan chúc mừng Cha Remy Bùi Sơn Lâm, TUT CĐCGVN TGP Sydney sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục 1992-2017 tại Thánh Đường St Luke's Revesby vào lúc 7.00pm Thứ Ba 10/10/2017. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, CĐCGVN TGP Sydney và Giáo Xứ St Luke sẽ cùng chia sẻ tiệc Tạ Ơn. Xin Anh Chị Em hiệp ý Tạ Ơn và cầu nguyện cùng hiệp dâng Thánh Lễ với ngài. Hân Hoan Chúc Mừng. BTU và BTV.

3. Lịch Trong Tuần:

08.10 Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm A.

09.10 Thứ Hai;

10.10 Thứ Ba;

11.10 Thứ Tư: lễ Th.John XXIII, Giáo Hoàng;

12.10 Thứ Năm;

13.10 Thứ Sáu;

14.10 Thứ Bảy;

15.10 Chúa Nhật 28 Thường Niên- Năm A.

Tìm Người làm Việc Thiện Nguyện

Văn Phòng Tòa Giáo Mục Giáo Phận Darwin. Cần tìm người làm Việc Thiện Nguyện (có gia đình rất tốt) trông coi một trung Tâm nhà Nghỉ của Giáo Phận Darwin.

• Mọi Nhu Cầu Như Chỗ Ăn Ở, Phương Tiện Dy Chuyển Sẽ Được Giáo Phận Chu cấp.

Mọi Liên Hệ Xin Quý Vị Điện Thoại Cho Linh Muc Peter Huấn Nguyễn Số Điện Thoại: (08) 89 782 449, hoặc Số: 0413341722