THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 09.06.2019 - 16.06.2019
Họp Hội Đồng Mục Vụ thu hẹp: Kính mời các thành viên trong Ban Mục Vụ các GĐ Phong Trào, Đoàn Thể đến tham dự buổi họp thu hẹp tại Văn Phòng Mục Vụ ngày Thứ Sáu 14/6/19 lúc 7.30pm.

1. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Năm 13/6 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.

2. Họp Hội Đồng Mục Vụ thu hẹp:  Kính mời các thành viên trong Ban Mục Vụ các GĐ Phong Trào, Đoàn Thể đến tham dự buổi họp thu hẹp tại Văn Phòng Mục Vụ ngày Thứ Sáu 14/6/19 lúc 7.30pm.

3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Kính mời tất cả Hội Viên đến tham dự buổi Tĩnh Tâm Thường Niên, vào ngày Thứ Bẩy 15/6 Tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly. Chương trình bắt đầu từ 9.30 sáng đến 3.00 chiều. Xin qúy Hội Viên liên lạc với Trưởng các Chi Hội để biết thêm chi tiết. TM/BCH - Phó Nội Vụ  -  Huỳnh Kim Phượng

4. Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Bổn Mạng của LĐTNTT sẽ được tổ chức vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa Nhật 23/06/2019 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse - Bringelly. Để chuẩn bị cho việc tổ chức, xin quý Phụ Huynh gửi lại “Phiếu Chấp Thuận” cho các Huynh Trưởng sớm nhất có thể. Lm Phaxicô Xavie Nguyễn Văn Tuyết

5. Tiền Quyên: Đợt I:   $4,710    $6,073.35                       

6. Lịch Trong Tuần:

09.06 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C.

10.06 Lễ Mẹ là Mẹ Giáo Hội

11.06 Thánh Barnabas Tông Đồ, lễ nhớ

12.06 Thứ Tư tuần 10 thường niên 

13.06 Thánh Anton Padua, Linh mục, Tiến sĩ

14.06 Thứ Sáu tuần 10 thường niên

15.06 Thứ Bảy tuần 10 thường niên

16.06 Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C