THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 10.06.2018 - 17.06.2018
Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Tư 13/6 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.

1. Bầu cử: Cuối tuần này, Thứ 7 ngày 9 và Chúa Nhật ngày 10 tháng 6, chúng ta thực hiện Bầu Cử HĐMV tại các Giáo Đoàn. Xin Cộng Đồng Dân Chúa cầu nguyện và tích cực tham gia cho cuộc bầu cử được tốt đẹp theo ý Chúa muốn.  Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang ban cho HĐMV nhiệm kỳ 2018-2021 những thành viên:

*Giầu lòng đạo đức, đời sống gương mẫu và nhiệt tình gắn bó với sinh hoạt chung của Cộng Đồng.

*Có nhiều năng lực và cơ hội để góp bàn tay và tiếng nói đại diện cho các thành phần và thế hệ đa dạng và phong phú trong Dân Chúa.

Chân thành tri ân ông Nguyễn Văn Thanh và tất cả quý anh chị em phục vụ trong Ban Bầu Cử. BTU       

2.  Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Tư 13/6 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.

3. Tạ ơn: Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch chân thành cám ơn quí Cha Tuyên Úy cùng quí Cha, quí Sơ, Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, các Phong Trào, Đoàn Thể, quí ông bà, anh chị em và các cháu vì lòng thương mến đã đến tham dự và cầu nguyện, chia sẻ niềm vui trong dịp Cha kỷ niệm Kim Khánh (50 năm) Linh Mục vừa qua.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả.

4. Thông Báo của Ban Truyền Thông: xin kính mời quý cụ, ông bà, cô bác và anh chị em ghé thăm Trang WEB của cộng đồng. Đặc biệt có ô Video để các ca đoàn có thể trình bày thánh ca cũng như ô Audio để nghe lại các chương trình phát thanh Tin Vui An Bình. qua địa chỉ: http://vietcatholicsydney.net

Ban Truyền Thông 

5. Tiền Quyên: Đợt I: $4405 - Đợt II: $550 - Quỹ Mục Vụ: $5425

6. Lịch Trong Tuần:

10.06 Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm B.

11.06 Thánh Barnabas, Tông Đồ, lễ nhớ

12.06 Thứ Ba tuần 10 thường niên 

13.06 Thánh Antôn Padua, linh mục,tiến sĩ, lễ nhớ 

14.06 Thứ Năm tuần 10 thường niên

15.06 Thứ Sáu 

16.06 Thứ Bảy

17.06 Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm B.