THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 10.11.2019 - 17.11.2019
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa. Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ kính mời Quí Linh Mục, Tu Sĩ, Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em và Hội viên các Phong Trào, Đoàn Thể đến hiệp dâng Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng tại Paul Keating Park – Thứ Bảy 16/11/2019, lúc 7g30 chiều.

1. PT Lòng Chúa Thương Xót: Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Thân Nhân, Ân Nhân và những Thành Viên đã ra đi trước chúng ta do PT Lòng Chúa Thương Xót tổ chức. Thánh Lễ được cử hành lúc 7 giờ tối Thứ Hai 11/11/2019 tại Nhà Thờ Sacred Heart Cabramatta. TM/PTLCTX  Dominico Trần Quang Bình

2. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Hành Hương tại Bringelly vào Thứ Tư 13/11/2019 với Nghi Thức Đền Tạ và Thánh Hiến lúc 10giờ tiếp nối với Thánh Lễ.

3. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ kính mời Quí Linh Mục, Tu Sĩ, Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em và Hội viên các Phong Trào, Đoàn Thể đến hiệp dâng Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng tại Paul Keating Park – Thứ Bảy 16/11/2019, lúc 7g30 chiều. 

4. Tiền Quyên:  Đợt I: $5445 - Đợt III: $10,400

5. Lịch Trong Tuần:

10.11 Chúa Nhật 32 thường niên - Năm C.

11.11 Thứ Hai: Lễ T. Martino, Giám Mục

12.11 Thứ Ba: Lễ T. Josaphat, Giám Mục, Tử Đạo

13.11 Thứ Tư;

14.11 Thứ Năm;   

15.11 Thứ Sáu;

16.11 Thứ Bảy;

17.11 Chúa Nhật 33 thường niên- Năm C.