THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 12.01.2020 - 19.01.2020
Thánh Lễ Giao Thừa: BTU và HĐMV kính mời quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em tới tham dự Thánh Lễ Giao Thừa Xuân Canh Tý tại Paul Keating Park lúc 7 giờ 30 tối Thứ Sáu ngày 24.1.2020, và các Thánh Lễ đầu xuân khác tại các Giáo Đoàn.
  1. Hành Hương Ngày 13: Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến Hành Hương đầu năm 2020 và hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cầu bình an trong dịp đầu năm tại Bringelly vào Thứ Hai ngày 13/1/2020 với Nghi Thức Đền Tạ và Tận Hiến lúc 10 giờ tiếp nối với Thánh Lễ.
  1. Thánh Lễ Giao Thừa: BTU và HĐMV kính mời quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em tới tham dự Thánh Lễ Giao Thừa đón mừng Xuân Canh Tý tại Paul Keating Park vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Sáu ngày 24.1.2020, và các Thánh Lễ đặc biệt đầu xuân khác tại các Giáo Đoàn. (xem chi tiết tuần sau). Xin Thiên Chúa của Mùa Xuân chúc lành cho quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em.
  1. Dạ Tiệc Mừng Xuân Canh Tý 2020: sẽ được tổ chức tại Nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights lúc 7g30 tối Thứ Sáu 31/1/2020 (nhằm mùng 7 Tết Canh Tý) để mọi người trong Cộng Đồng có dịp cùng chung vui Năm Mới. Ban Tuyên Úy sẽ đặc biệt chúc thọ và tặng qùa Xuân đến quý cụ cao niên. Có thể đặt nguyên bàn nơi các Trưởng BMV các Giáo đoàn. Giá mỗi thiệp $50.