THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 12.09.2021 - 19.09.2021
CĐCGVN - TGP SYDNEY Các Thánh Lễ Trực Tuyến - Tuần 24 Thường Niên Năm B trên Youtube và Facebook - THỨ BẢY 11/9/2021, lúc 6pm; (Giờ Sydney, Úc Châu) CHÚA NHẬT 12/9/2021, lúc 11am; Hành Hương Kính Đức Mẹ , Thứ Hai, 13/9/2021 lúc 6pm.

CĐCGVN - TGP SYDNEY 

Các Thánh Lễ Trực Tuyến - Tuần 24 Thường Niên Năm B

Trên Youtube và Facebook

THỨ BẢY 11/9/2021, lúc 6.00pm; (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:  

https://youtu.be/E3s3HtODGXA

• Facebook:  

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

CHÚA NHẬT 12/9/2021, lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/PsrDOmF_mS0

• Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

Hành Hương Kính Đức Mẹ  

Thứ Hai, 13/9/2021 lúc 6.00pm (giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube: 

https://youtu.be/bMCp7uGMKM8

• Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

Phân Ưu: Cụ Phêrô  Nguyễn Điểu Đông, qua đời ngày 9/9/21 hường thọ 85 tuổi và cụ bà Maria Nguyễn Thị Liễu, qua đời 11/9/21 thuộc Giáo Đoàn Cabramatta,  

Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.

Lịch trong tuần:

12/09 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B

13/09 Thứ hai: lễ Th. John Chrysostom, G. Mục, TS Hội Thánh;

14/09 Thứ ba: lễ Suy Tôn Thánh Giá;

15/09 Thứ tư: lễ Mẹ Đau Thương ;

16/09 Thứ năm: lễ Th. Cornelius và Th. Cyprian, G. Mục, tử đạo;

17/09 Thứ sáu; 

18/09 Thứ bảy;

19/09 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B