THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 13.5.2018 - 20.5.2018
Phong Trào Tôn Nữ Vương gia đình kính mời quý ông bà, anh chị em tới tham dự Thánh Lễ mừng Bổn Mạng của Phong Trào, Lễ Đức Mẹ Thăm Vếng vào lúc 9.30 sáng ngày 26/5/18 tại St Luke, Revesby. TMBCH – Đaminh Nguyễn Ngọc Thảnh