THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 14.04.2019 - 21.4.2019
Thứ Năm Tuần Thánh: Georges Hall 5pm-6.30pm Chầu Thánh Thể 9pm-10pm - Cabramatta 5.30pm-7.00pm Chầu TT 10pm-11.30pm - Marrickville 5pm-6.30pm Chầu TT 9pm-9.30pm - Mt. Pritchard 5.30pm-7.30pm Chầu TT 10pm - 11pm - Miller 5.pm-6.15pm Chầu TT sau Lễ Tiệc Ly - Lakemba 5.30pm-7.00pm Chầu TT 10pm-11pm - Revesby - 8.45pm-9.30pm Chầu TT sau Lễ Tiệc Ly - Granville 5pm.

1. Tuần Cửu Nhật và Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót: Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4 đến 27/4 tại nhà thờ St.Therese, 129 The Boulevarde, Fairfield Heights và Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 28/04/2019 tại Nhà thờ Mt Pritchard, 230 Humphries Rd, Mt Pritchard, lúc 1g trưa để được hưởng ơn Toàn Xá.

2. Hội St Vincent De Paul: Xin chân thành cám ơn quý Ông Bà, Anh chị em đã tích cực quyên góp cho Chi Hội được số tiền tổng cộng từ ngày 16/12/2018 đến 24/3/2019 là $1,420 từ các Giáo Đoàn.  Với số tiền trên, hội St Vincent de Paul có phương tiện giúp đỡ những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, họ rất cần sự trợ giúp của quý Ông Bà và Anh chị em. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị có lòng hảo tâm, giúp đỡ cho Hội St Vincent de Paul trong thời gian qua. Xin Chúa và Mẹ ban muôn ơn lành xuống quý Ông Bà, Anh chị em cùng quý quyến luôn được bình an và hạnh phúc. Chi Hội Trưởng: Nguyễn Quang Thái

3. Hành hương: Cha FX Nguyễn Văn Tuyết sẽ tổ chức hành hương đất thánh, Đức Mẹ Lộ Đức và Mễ Du vào ngày 26.9.2019. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua số ĐT 0426 395 593. Cảm ơn quý ông bà anh chị em

4. Chương trình Tuần Thánh:

Ngày 18/4/2019 - Thứ Năm Tuần Thánh - Holy Thursday: Mass of the Lord’s Supper

a- Georges Hall  5pm-6.30pm  Chầu Thánh Thể 9pm-10pm

b- Cabramatta    5.30pm-7.00pm  Chầu Thánh Thể 10pm-11.30pm

c- Marrickville  5pm-6.30pm  Chầu Thánh Thể  9pm-9.30pm 

d- Mt. Pritchard  5.30pm-7.30pm Chầu Thánh Thể 10pm - 11pm 

e- Miller  5.pm-6.15pm  Chầu Thánh Thể sau Lễ Tiệc Ly

f- Lakemba  5.30pm-7.00pm Chầu Thánh Thể  10pm-11pm

g- Revesby   8.45pm-9.30pm  Chầu Thánh Thể sau Lễ Tiệc Ly

h- Granville  5pm

Ngày 19/4/2019 -  Thứ Sáu Tuần Thánh - Good Friday: Celebration of the Lord’s Passion.

a- Marrickville    11.30am   Tưởng niệm sự Thương Khó Chúa-Đóng đinh-Táng xác Chúa

d- Miller               5.00pm     Đàng Thánh Giá 11am          

b- Georges Hall   5.00pm    Hành hương thập tự-nghi thức đóng đinh-táng xác Chúa    8pm

e- Mt. Pritchard  5.00pm     Đàng Thánh Giá  1pm

c- Lakemba         5.30pm     Đàng Thánh giá   1pm

g- Cabramatta     7.30pm                        

f- Revesby          6.00pm     Đàng Thánh Giá  12g trưa

h- Granville         6.30pm     Đàng Thánh Giá   9am

 

Ngày 20/4/2019 - Thứ Bảy Tuần Thánh -  7.30 pm  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Paul Keating Park Bankstown

5. Lịch Trong Tuần:

14.04 Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C.

15.04 Thứ Hai tuần thánh

16.04 Thứ Ba tuần thánh 

17.04 Thứ Tư tuần thánh

18.04 Thứ Năm tuần thánh

19.04 Thứ Sáu tuần thánh

20.04 Thứ Bảy tuần thánh

21.04 Chúa Nhật Phục Sinh- Năm C.

6. Tiền Quyên:  Đợt I:  $4995 - Đợt III: $6890