THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 14.6.2020 - 21.6.2020
Lịch Trình và địa chỉ Thánh Lễ Trực Tuyến - Lể Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Thánh Lễ Chúa Nhật 14.06.2020 lúc 11.00am, THÁNH LỄ MÌNH THÁNH CHÚA (giờ Sydney, Úc Châu)

Bổ Mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney


• Youtube:

https://youtu.be/i9Q_2xH6y4s

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney/posts/156665362648515

BTU&BTV 

 

1. Thông báo của Hội Thánh Minh Tương Tế: Quỹ tương tế đợt 01 năm 2020 đã hết và đợt 2 cũng sắp hết. Xin quí hội viên góp tiền tương trợ cho đợt 02 và 3 năm 2020. Nếu cần biên nhận xin liên hệ quí Chi Hội Trưởng.

Cũng xin được nhắc nhở, theo nội quy của hội, một hội viên không góp tiền tương trợ cho 3 đợt liên tiếp mà không có lý do chính đáng và hội cũng không liên lạc được qua địa chỉ hoặc điện thoại của hội viên hoặc thân nhân. Hội viên này được coi như tự ý rút tên khỏi hội và đương nhiên mất hết quyền lợi của hội viên.

Hội Trưởng Thánh Minh Tương Tế: Giuse Vũ Đức Thắng.

  1. Chúc Mừng Bổn Mạng: Cộng đồng xin chúc mừng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  nhân dịp Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Bổn Mạng Phong Trào.  Nguyện chúc mọi đoàn viên luôn hết lòng yêu mến, tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể và cố gắng noi gương Ngài là Anh Cả của Phong Trào.
  2. Lịch Trong Tuần:

14.06 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm A;

15.06 Thứ Hai;

16.06 Thứ Ba;

17.06 Thứ Tư;

18.06 Thứ Năm;

19.06 Thứ Sáu: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa, lễ trọng

20.06 Thứ Bảy: Lễ Kính Trái Tim Mẹ, lễ nhớ

21.06 Chúa Nhật 12 Thường Niên- Năm A.