THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 15.09.2019 - 22.09.2019
Đại Hội Thánh Mẫu Sydney Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly từ 2g30 chiều thứ bảy 5/10 đến 5g30 chiều Chúa nhật 6/10/2019. Với Chủ đề: “Hoa Kinh Dâng Mẹ”. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhận tờ thông tin để biết chương trình chi tiết của Đại Hội.

1. Lễ Giỗ Bậc Đáng Kính Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận - Lúc 7g tối thứ Hai 16/9/2019 tại Georges Hall.  Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị em tham dự  Lễ Giỗ lần thứ 17 của Ngài.  Xin Chúa cho Ngài sớm được tôn vinh giữa các bậc hiển thánh.

2. Đại Hội Thánh Mẫu Sydney Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly từ 2g30 chiều thứ bảy 5/10 đến 5g30 chiều Chúa nhật 6/10/2019.  Với Chủ đề: “Hoa Kinh Dâng Mẹ”. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhận tờ thông tin để biết chương trình chi tiết của Đại Hội.

3. Phong trào Cursillo trân trọng kính mời qúy Cha Linh Hướng, qúy Sơ, qúy anh chị Cursillsta đến tham dự Đại Hội Ultreya tháng 9 tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7g30 – 10g tối Thứ Sáu ngày 20/9 với Chủ Đề: Phúc Âm Hoá Môi Trường Xã Hội.  Đặc biệt: Vinh Danh Các Người Cha trong Phong Trào. Giuse Nguyễn Quốc Hào.

4. Lịch Trong Tuần:

15.09 Chúa Nhật 24 thường niên -Năm C;

16.09 Thứ Hai: lễ Th. Cornelius, G. Hoàng, tử đạo và Th. Cyprian, G. Mục tử đạo;

17.09 Thứ Ba tuần 24 thường niên;

18.09 Thứ tư tuần 24 thường niên;

19.09 Thứ Năm tuần 24 thường niên: 

20.09 Thứ Sáu:lễ Th. Andrew Kim Tae-gon, linh mục, tử đạo và Th. Paul Chong Hasnag và các bạn tử đạo;

21.09 Thứ Bảy: lễ Th. Mathew tông đồ Thánh sử;

22.09 Chúa Nhật 25 thường niên - Năm C.