THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 16.06.2019 - 23.06.2019
Phong Trào Cursillo trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý quan khách trong HĐMV, cùng quý anh chị Cursillistas đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng 6/2019 và Mừng Kính Thánh Phaolo Bổn Mạng của Phong Trào Cursillo, với Thánh Lễ Trọng Thể và Tiệc Mừng Liên Hoan tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7:30pm - 10pm tối Thứ Sáu ngày 21/6/2019.

1. Bổn Mạng Phong Trào Cursillo: Phong Trào Cursillo trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý quan khách trong HĐMV, cùng quý anh chị Cursillistas đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng 6/2019 - Mừng Kính Thánh Phaolo Bổn Mạng của Phong Trào Cursillo, với Thánh Lễ Trọng Thể và Tiệc Mừng Liên Hoan tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7:30pm - 10pm tối Thứ Sáu ngày 21/6/2019. Kính mời.  Giuse Nguyễn Quốc Hào.

2. Cộng đồng xin chúc mừng Phong Trào Cursillo nhân dịp mừng lễ Thánh Phaolo 29/6 Bổn Mạng Phong Trào.  Nguyện xin Thánh Phaolo cầu bầu cùng Chúa ban muôn hồng ân xuống trên mọi thành viên của Phong Trào.

3. Thừa Tác viên Thánh Thể  Kính mời toàn thể quý Bác và quý Anh TTV TT đến tham dự ngày Tĩnh tâm đặc biệt (dip lễ Mình Máu Thánh Chúa) tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly, ngày Thứ  Bảy 22/6/19 bắt đầu từ 9g sáng, kết thúc với Thánh Lễ lúc 2g chiều. Nhân dịp này anh em TTV TT sẽ cùng nhau tuyên hứa để tiếp tục phục vụ Bàn Thánh và Dân Chúa.  Xin Cộng Đồng hiệp ý cầu nguyện.

4. Tiền Quyên: Đợt I: $4977        

5. Lịch Trong Tuần:

16.06 Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

17.06 Thứ Hai tuần 11 thường niên

18.06 Thứ Ba

19.06 Thứ Tư

20.06 Thứ Năm

21.06 Thánh Aloysiô Gonzaga,lễ nhớ

22.06 Thánh Gioan Fisher và Tôma More, Tử Đạo

23.06 Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa