THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 18.11.2018 - 25.11.2018
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng: Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa Kỷ Niêm năm tuyên phong Hiển Thánh và 30 năm Thành Lập CĐCGVN – TGP Sydney, Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ kính mời cộng đoàn đến hiệp dâng Đại Lễ tại TTHH Bringelly – Thứ Bảy 24/11/2018, từ 3g đến 6g30 chiều. Chương trình: Giờ kinh Lòng Chúa Thương xót, Đi Đàng Thánh Giá, Rước Kiệu và Thánh Lễ. Sau đó Văn Nghệ và tiệc liên hoan.

1. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng 

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa Kỷ Niêm 30 năm tuyên phong Hiển Thánh và 30 năm Thành Lập CĐCGVN – TGP Sydney. Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ kính mời Quí Linh Mục, Tu Sĩ, Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em và Hội viên các Phong Trào, Đoàn Thể đến hiệp dâng Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly – Thứ Bảy 24/11, từ 3g đến 6g30 chiều. Chương trình gồm có: Giờ kinh Lòng Chúa Thương xót, Đi Đàng Thánh Giá, Rước Kiệu và Thánh Lễ Đồng Tế. Sau lễ có Văn nghệ và tiệc liên hoan đặc biệt.

2. Legio Mariae: Curia Nữ Vương Mân Côi sẽ tổ chức Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên vào ngày 8/12/18 tại Thánh Đường St Luke, Revesby, từ 8.30 sáng đến 2.30 chiều.  Xin quý hội viên đăng ký tham dự nơi các Anh chị Trưởng Praesidium tại các Giáo đoàn.  TM. Curia NVMC Phaolo Hà Pi Liến

3. Lịch Trong Tuần:

18.11 Chúa Nhật 33 thường niên - Năm B.

19.11 Thứ Hai;

20.11 Thứ Ba;

21.11 Thứ Tư: Lễ Mẹ Dâng Mình

22.11 Thứ Năm:Thánh Cecilia, Đồng trinh, TĐ

23.11 Thứ Sáu;

24.11 Thứ Bảy: Kính Các Thánh Tử Đạo VN

25.11 Lễ Chúa Kitô Vua- Năm B.