THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 20.10.2019 - 27.10.2019
Đại Nhạc Hội: xin kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em mua vé tham dự Đại Nhạc Hội “Dấu Chân Tình Yêu”, Chúa Nhật 10/11/2019, với sự góp mặt của 2 ca sĩ Đình Bảo và Hồ Hoàng Yến đến từ Hòa Kỳ, nhằm để gây qũy sinh hoạt Cộng Đồng. Mua vé nơi BMV các giáo đoàn và mua sớm để được chỗ tốt. Trân trọng kính mời. Ban Thường Vụ.
  1. Ý Khấn ngày 13/10: Xin quý ông bà, anh chị em hợp ý cầu nguyện theo những ý chỉ: Tạ ơn: 27 ý; Bằng an: 15 ý; Như ý: 18 ý; Đạo đức: 4 ý; Các linh hồn: 5 ý; Thi cử tốt: 2 ý; Có sức khỏe: 1 ý; Vững tin: 1 ý; Có việc làm: 1 ý.
  1. Bổn Mạng Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller  :  Cộng Đồng chân thành chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Miller, Đức Mẹ Fatima, ngày 20/10/19.  Xin hồng ân Chúa  và Mẹ Fatima đổ tràn đầy trên các Thành Viên trong Ban Mục Vụ, mọi thành phần trong Giáo Đoàn để được luôn can trường sống đạo tốt trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
  1. Đại Nhạc Hội: xin kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em mua vé tham dự Đại Nhạc Hội “Dấu Chân Tình Yêu”, Chúa Nhật 10/11/2019, với sự góp mặt của 2 ca sĩ Đình Bảo và Hồ Hoàng Yến đến từ Hòa Kỳ, nhằm để gây qũy sinh hoạt Cộng Đồng. Mua vé nơi BMV các giáo đoàn và mua sớm để được chỗ tốt. Trân trọng kính mời. Ban Thường Vụ.
  1. Tiền Quyên:   Đợt I:   $5046                    
  1. Lịch Trong Tuần:

20.10 Chúa Nhật 29 thường niên -  Năm C

21.10 Thứ Hai

22.10 Thứ Ba

23.10 Thứ Tư

24.10 Thứ Năm

25.10 Thứ Sáu

26.10 Thứ Bảy

27.10 Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C