THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 21.04.2019 - 28.04.2019
Phong Trào Cursillo trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý anh chị Cursillista đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng 4/2019 tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7:30pm - 10:00pm tối Thứ Sáu ngày 26/4/2019 với Chủ Đề: Phúc Âm Hóa Môi Trường Làm Việc và Đặc biệt Mừng Chúa Phục Sinh Alleluia.

1. Ý Khấn: Tạ ơn 16 ý; Bình an 12 ý; Khỏi bệnh 4 ý; Các linh hồn 2 ý; Như ý 4 ý; Hoán cải 3 ý; Đạo đức 2 ý; Công ăn việc làm tốt đẹp 1 ý.

2. Hội Thánh Minh Tương Tế: Quỹ tương tế đợt 01 năm 2019 đã hết. Xin quí hội viên góp quỹ cho đợt 02 năm 2019. Nếu cần biên nhận xin liên hệ quí Chi Hội Trưởng. Cũng xin được nhắc nhở, theo nội quy của hội, một hội viên không góp quỹ cho 3 đợt liên tiếp mà không có lý do chính đáng và hội cũng không liên lạc được qua địa chỉ hoặc điện thoại của hội viên hoặc thân nhân. Hội viên này được coi như tự ý rút tên khỏi hội và đương nhiên mất hết quyền lợi của hội viên. Hội Trưởng Thánh Minh Tương Tế: Giuse Vũ Đức Thắng

3. Phong Trào Cursillo: Phong Trào Cursillo trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý anh chị Cursillista đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng 4/2019 tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7:30pm - 10:00pm tối Thứ Sáu ngày 26/4/2019 với Chủ Đề: Phúc Âm Hóa Môi Trường Làm Việc và Đặc biệt Mừng Chúa Phục Sinh Alleluia. Kính mời quý Cha, quý Sơ và quý anh chị Cursillista tham dự đông đủ. Giuse Nguyễn Quốc Hào.

4. Tiền Quyên: Đợt I: $6659     

5. Chúc mừng Phục Sinh: Đức Kitô đã sống lại thật, Alleluia!

Nguyện Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương ban tặng quý Linh Mục và Tu Sĩ, quý thành viên BTV & HĐMV, quý ông bà anh chị em cùng toàn gia quyến mùa Phục Sinh dạt dào ân phúc, niềm vui và sức sống mới trong Đấng đã chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết. BTU

6. Lịch Trong Tuần:

21.04 Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C.

22.04 Thứ Hai trong tuần Bát Nhật P.S.

23.04 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật P.S.

24.04 Thứ Tư trong tuần Bát Nhật P.S.

25.04 Thứ Năm trong tuần Bát Nhật P.S. (Anzac Day)

26.04 Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật P.S.

27.04 Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật P.S.

28.04 Chúa Nhật 2 Phục Sinh- Năm C.