THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 21.07.2019 - 28.07.2019
Hội Thánh Minh Tương Tế sẽ tổ chức Lễ Quan Thày kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh và Đại Hội Thường Niên năm nay vào sáng ngày Thứ Bảy, 27/7/2019 tại nhà thờ Sacred Heart – Cabramatta. Chương trình: 10:30am Đại Hội – 11:30am Thánh Lễ - Sau đó Liên Hoan.

1. Thông báo của Hội Thánh Minh Tương Tế: Hội Thánh Minh Tương Tế sẽ tổ chức Lễ Quan Thày kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh và Đại Hội Thường Niên năm nay vào sáng ngày Thứ Bảy, 27/7/2019 tại nhà thờ Sacred Heart – Cabramatta. Chương trình: 10:30am Đại Hội – 11:30am Thánh Lễ - Sau đó Liên Hoan.Trong Thánh Lễ sẽ cầu nguyện cho các Hội Viên đã qua đời và cách riêng cho những Hội Viên qua đời từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019 và đồng thời trong Đại Hội sẽ có phần đề nghị tu sửa Nội Quy của Hội. Kính mời quy cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ, quý quan khách, quý Hội Viên và thân nhân tích cực tham dự. Trân trọng.  Hội Trưởng: Giuse Vũ Đức Thắng.

2. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân: Cộng Đồng sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân, Khóa 2/2019, với các chi tiết như sau: Lớp học bắt đầu lúc 1g chiều Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road Revesby, NSW, 2212 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019. Mỗi Chúa Nhật, giờ học sẽ kéo dài từ 1g chiều tới 4g chiều. Lớp học sẽ được sự hướng dẫn trực tiếp của Cha Tuyên Úy Trưởng và Quý Cha Tuyên Úy cùng một số chuyên viên giáo dân kinh nghiệm. Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT 02-9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 02-9786 3899 ngoài giờ làm việc. Ban Truyền Giáo

3. Tiền quyên đợt I: 4.710$ 

4. Chúc Mừng Bổn mạng Giáo Đoàn & Ca Đoàn Revesby Thánh Anê Phú yên. Xin Thánh quan thầy cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành cho ban Mục Vụ và mọi thành viên trong Giáo Đoàn 

5. Chúc Mừng Thánh Bổ Mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn & Thiếu Nhi Thánh Thể Plumpton Thánh Giuse Trần Văn Tuấn. Xin Thánh quan thầy cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành cho ban Mục Vụ và mọi thành viên trong Giáo Đoàn.

6. Lịch Trong Tuần:

21.07 Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm C.

22.07 Thứ Hai: Kính T. Madalena

23.07 Thứ Ba

24.07 Thứ Tư 

25.07 Thứ Năm Kính Thánh Giacobê, tông đồ

26.07 Thứ Sáu Kính Thánh Gioan Kim và Anna

27.07 Thứ Bảy

28.07 Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C.