THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 21.6.2020 - 28.6.2020
Lịch Trình Thời Gian Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A - 21.6.2020

 

Thánh Lễ Chúa Nhật 21.05.2020 sẽ được Cử Hành lúc 11.00am, CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (giờ Sydney, Úc Châu)

 

BTU & BTV

  1. Ý cầu nguyện ngày 13/6/20:  Xin Cộng Đồng hợp ý cầu nguyện với những ý chỉ sau: Tạ ơn 11 ý; Bình an 3 ý; Khỏi bệnh 5 ý; Con ngoan 1 ý; Hoán cải 1 ý; Hòa thuận 1 ý; 

 

  1. Chúc Mừng Bổn Mạng: Cộng đồng xin chúc mừng Phong Trào Cursillos nhân dịp mừng lễ Thánh Phaolo 29/6 - Bổn Mạng Phong Trào.  Nguyện xin Thánh Phaolo cầu bầu cùng Chúa ban muôn hồng ân xuống trên mọi thành viên của Phong Trào.

 

  1. Tiền Quyên: Thu trong 2 tuần 7/6/2020 và 14/6/2020    Đợt I: $3590

 

  1. Lịch Trong Tuần:

 

21.06 Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm A;

22.06 Thứ Hai: Lễ T. John Fisher và Thomas More, Tử Đạo

23.06 Thứ Ba;

24.06 Thứ Tư; Lễ Sinh Nhật T. Gioan Tẩy Giả

25.06 Thứ Năm;

26.06 Thứ Sáu;

27.06 Thứ Bảy;

28.06 Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm A.