THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 22.03.2020 - 29.03.2020
Khuôn Viên Tưởng Niệm đã được Hội Đồng Thành Phố Liverpool chấp thuận. Xin qúy vị đã điền đơn ghi danh mua hộc tro cốt nhưng chưa nhận được thư xác nhận vui lòng liên lạc với VPMV qua số ĐT 9773 0933 hoặc 0417 248 397 để cập nhật chi tiết.

1. Ý Khấn ngày 13/3: Xin Cộng Đồng hợp ý cầu nguyện theo những ý chỉ: Khỏi dịch bệnh 6 ý; Tạ ơn 9 ý; Bình an 9 ý; Hoán cải 4 ý; Khỏi bệnh 2 ý; Khỏe mạnh 2 ý; Như ý 2  ý; Các linh hồn 1 ý; Thi đậu 1 ý; Có việc làm 1 ý.

2. Chi Hội St Vincent de Paul

Xin chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em đã quyên góp cho Chi Hội được $2448.75 từ ngày 15/12/2019 đến 8/3/2020 từ các Giáo Đoàn: 

Cabramatta  $7300;  Fairfield  $400; Miller  $650;  Mt Pritchard $668.75.  

TỔNG CỘNG $2448.75

Với số tiền này nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn sẽ được giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý Ông bà và anh chị em. Chi hội trưởng : Nguyễn Quang Thái

3. Họp Hội Đồng Mục Vụ thu hẹp

Thứ Sáu    27/03/2020 Hội Đồng Mục Vụ Thu Hẹp sẽ họp tại VPMV Revesby lúc 7.30pm

4. Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo sẽ tổ chức hội thảo, học hỏi & chia về Đức Tin vào mỗi Chúa Nhật thứ hai trong tháng tại – Hội Trường St Luke’s, Revesby lúc 10am. Hội thảo kế tiếp - 12/4/2020

Kimberley Nguyen

Truong TNCG

5. Khuôn Viên Tưởng Niệm đã được Hội Đồng Thành Phố Liverpool chấp thuận. Xin qúy vị đã điền đơn ghi danh mua hộc tro cốt nhưng chưa nhận được thư xác nhận vui lòng liên lạc với VPMV qua số ĐT 9773 0933 hoặc 0417 248 397 để cập nhật chi tiết.

6. Tiền Quyên: Đợt I: $4428

7. Lịch Trong Tuần:

22.03 Chúa Nhật 4 Mùa Chay- Năm A;

23.03 Thứ Hai;

24.03 Thứ Ba;

25.03 Thứ Tư: Lễ Mẹ Truyền Tin 

26.03 Thứ Năm;

27.03 Thứ Sáu;

28.03 Thứ Bảy;

29.03 Chúa Nhật 5 Mùa Chay- Năm A

PHỤNG VỤ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN TẠI.

THEO HƯỚNG DẪN CỦA TÒA TGM SYDNEY 

VÀ CHÍNH PHỦ ÚC ĐẠI LỢI.

 1. Nghi Thức Hòa Giải Cộng Đoàn Mùa Chay năm nay sẽ không được tiến hành vì thận trọng trong hoàn cảnh dịch bệnh lan tràn. Quý Cha sẽ ngồi tòa trước các Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn 30 phút. Ai cần xưng tội cũng có thể đến VPMV Revesby hay Trung Tâm Hành Hương Bringelly buổi sáng từ 9am - 11am, buổi chiều từ 5.00pm – 8.00pm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Xin điện thoại trước cho Quý Cha để sắp xếp.
 2. Theo hướng dẫn của Tòa TGM Sydney, các Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần vẫn được cử hành, với hình thức gọn nhẹ hơn, để mọi người vẫn được tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa. Khi cử hành Thánh Lễ trong Nhà Thờ, hoặc bất cứ sinh hoạt, hội họp cần thiết trong nhà hay hội trường, tổng số người hiện diện không được quá 100 người. Như thế, ngoài thành phần ban phục vụ Bàn Thánh và Ca Đoàn, BMV sắp xếp trong Nhà Thờ chỉ 85 người, ở vị trí có khoảng cách tương đối, ưu tiên cho quý cụ cao niên.  Còn tất cả tín hữu khác xin tham dự Thánh Lễ từ bên ngoài Nhà Thờ. Phương thức này áp dụng tại các Giáo Đoàn: Fairfield, Georges Hall, Lakemba, Marrickville, và Miller. Thánh Lễ ngoài trời không quá 500 người được áp dụng tại Giáo Đoàn Cabramatta, Revesby, Mt Pritchard, các tín hữu cũng giữ khoảng cách tương đối. Sẽ cập nhật hóa nếu có thay đổi.
 3. Khi cử hành Thánh Lễ trong Nhà Thờ, Ban Phục Vụ Bàn Thánh chỉ gồm 2 Thừa Tác Viên và 2 em TNCT phụ giúp. Các Thừa Tác Viên khác tham dự ngoài Nhà Thờ để giúp Giáo Dân Rước Lễ. Quý Cha và TTVTT sử dụng sát trùng tay trước và sau khi trao Mình Thánh Chúa.
 4. Ca Đoàn chỉ 10 người trong Nhà Thờ để hướng dẫn Giáo Dân hát Thánh Ca, những bài thông dụng, ngắn gọn, phù hợp và có tính cách cộng đồng.
 5. Thánh Lễ cử hành gọn nhẹ: Sử dụng Kinh Tin Kính Các Tông Đồ, rút ngắn phẩn thông báo của BMV.
 6. Bí Tích Rửa Tội, Hôn Phối, Thánh Lễ An Táng vẫn có thể tiến hành như thường khi cần, nhưng không quá 100 người tham dự. Sẽ cập nhật hóa nếu có thay đổi.
 7. Đặc biệt Bí Tích Xức Dầu cũng như mục vụ cho Bệnh Nhân khi khẩn thiết. quý Cha vẫn tiến hành cách tốt nhất có thể trong mọi hoàn cảnh,. 
 8. Nhà Thờ các nơi sẽ vẫn mở cửa để mọi người có giờ đến Nhà Thờ cầu nguyện và suy niệm. Xin cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân và cho nạn dịch qua mau.
 9. Thánh Lễ Hành Hương ngày 13 tại Bringelly cử hành ngoài hiên Nhà Nguyện nơi Nhà Xứ. 
 10. Nghi Thức Phụng Vụ Tuần Thánh năm 2020 sẽ có thông báo đặc biệt.

Với sự cẩn trọng và bác ái, xin mỗi cá nhân quan tâm bảo vệ sức khỏe của mình và của mọi anh chị em bằng các biện pháp vệ sinh và phòng bệnh như luật định.  

Xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, mau cứu chữa nhân loại khỏi dịch bệnh hiểm nghèo và gìn giữ tất cả chúng ta trong an bình và tín thác luôn mãi.

BTU và BTV.

Sydney ngày 19/3/2020.

NOTES: Muốn biết thêm chi tiết, xin xem website TGP Sydney Anh Ngữ và Website Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam bản Việt Ngữ và Anh Ngữ. Xin theo dõi website Cộng Đồng www.vietcatholicsydney.net để biết những thông tin cập nhật.

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ MỤC VỤ TRONG CĐCGVN.

Trong hoàn cảnh cả nước Úc Đại Lợi đối phó với nạn dịch Corona theo hướng dẫn của Toà TGM Sydney và Thủ Tướng Australia, CĐCGVN chúng ta gia tăng cầu nguyện qua Kinh Mân Côi, hy sinh, và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, qua sự chở che của Hiền Mẫu Maria, để cầu xin cho thế giới và mọi người thoát khỏi cơn đại dịch. Đồng thời, chúng ta tích cực sống bác ái hy sinh nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn hiện tại qua việc tham dự các Thánh Lễ. Xin Quý Ban Mục Vụ và Anh Chị Em Lưu Ý:

 1. Trong thời điểm này, các sinh hoạt cho toàn thể Phong Trào Đoàn Thể tạm ngưng cho tới khi có thông báo mới. 
 2. Quý Cha BTU sẽ không đến Xức Dầu Thánh cho người cao niên tại tư gia trong dịp Mùa Chay này. Quý Thừa Tác Viên Thánh Thể hạn chế trao Mình Thánh Chúa tại tư gia.
 3. Thánh Lễ cử hành trong Nhà Thờ hay ngoài Nhà Thờ, xin hướng dẫn Giáo Dân khoảng cách tương đối cần thiết. Khoảng 1 mét rưỡi.
 4. Nếu Thánh Lễ cử hành trong Nhà Thờ, BMV chỉ sắp xếp 85 người và 10 Ca Viên cùng người Giúp Lễ, mọi người thể hiện tình bác ái, nhường chỗ, và ưu tiên cho quý cụ cao niên. Mọi người sẽ ngồi cách xa nhau. Mỗi ghế sắp xếp khoảng 3 hay 4 người trải dài suốt Nhà Thờ. Số Giáo Dân còn lại sẽ tham dự Thánh Lễ ngoài Nhà Thờ.
 5. Thánh Lễ gọn nhẹ và sốt sắng để Giáo Dân tham dự tích cực. Ca Đoàn hướng dẫn Cộng Đoàn Dân Chúa hát cộng đồng những bài Thánh Ca phổ thông và chiếu lên screen. Xin hát ngắn gọn.
 6. Nếu có thể, BMV sắp xếp 1 TV ngoài Nhà Thờ cho Giáo Dân bên ngoài tham dự tích cực hơn.
 7. Nếu có thể, BMV sắp xếp thuốc sát trùng để cuối Nhà Thờ cho Giáo Dân và trên bàn nhỏ gần Bàn Thờ cho Quý Cha và TTVTT.
 8. Mục Vụ Xức Dầu cho bệnh nhân cần thiết và khẩn cấp BTU vẫn phục vụ như thường.
 9. Ban Tuyên Úy và HĐMV sẽ tích cực trong công tác Mục Vụ vì ích lợi cho toàn thể CĐCGVN.
 10. VPMV Revesby vẫn mở cửa cho các công việc hành chánh và Bí Tích.

Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta tin tưởng, cậy trông, và phó thác nơi Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria Từ Ái. Luôn thể hiện tình bác ái yêu thương và phục vụ lần nhau hơn trước kia. Tránh những tin đồn tiêu cực và thất thiệt gây hoang mang cho Cộng Đồng. Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mâu Maria chúc lành và ban bình an cho mọi người chúng ta và toàn thể thế giới trong giai đoạn này.

Trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu Maria.

 

BTU và BTV.