THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 22.09.2019 - 29.09.2019
Đại Hội Thánh Mẫu Sydney Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly từ 2g30 chiều thứ bảy 5/10 đến 5g30 chiều Chúa nhật 6/10/2019. Với Chủ đề: “Hoa Kinh Dâng Mẹ”. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhận tờ thông tin để biết chương trình chi tiết của Đại Hội.

1. Ý Khấn:  Xin CĐ hiệp lòng cầu nguyện theo những ý khấn trong Ngày Hành Hương 13/9 vừa qua: Tạ Ơn & Như Ý: 52 ý; Sức Khỏe & Bình An: 26 ý; Công Việc & Học Hành: 15 ý; Đạo Đức & Hối Cải: 10 ý. 

2. Đại Hội Thánh Mẫu Sydney.  Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly từ 2g30 chiều thứ bảy 5/10 đến 5g30 chiều Chúa nhật 6/10/2019.  Với Chủ đề: “Hoa Kinh Dâng Mẹ”.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhận tờ thông tin để biết chương trình chi tiết của Đại Hội. 

3. Lịch Trong Tuần:

22.09 Chúa Nhật 25 thường niên -Năm C;

23.09 Thứ Hai: lễ Th. Pius of Pietrecina, L. Mục;

24.09 Thứ Ba tuần 25 thường niên;

25.09 Thứ tư tuần 25 thường niên;

26.09 Thứ Năm tuần 25 thường niên; 

27.09 Thứ Sáu: lễ Th Vincent de Paul, L. mục;

28.09 Thứ Bảy tuần 25 thường niên;

29.09 Chúa Nhật 26 thường niên - Năm C.