THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 24.03.2019 - 31.03.2019
Đôi hàng tiểu sử của ĐC Giuse Nguyễn Năng: Ngày 25 tháng 07 năm 2009, ĐTC Benedictô 16 đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục chính tòa Phát Diệm với khẩu hiệu "Hiệp Thông và Phục Vụ". Ngài là Giám mục thứ 100 của hàng giáo phẩm Việt Nam và là Giám mục thứ 13 tốt nghiệp từ Giáo hoàng Học viện Piô X. Năm 2013, ĐC Năng được Hội đồng giám mục chọn làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì 2013 - 2016. Trong đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngài được bầu chọn vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì 2016 - 2019. (Xem chi tiết nơi trang trong).

1. Ý Khấn ngày 13/3: Tạ ơn 10 ý; Bằng an 12 ý; Hoán cải 5 ý; Như ý 5 ý; Các linh hồn 2 ý; Khỏe mạnh 1 ý; Đức tin mạnh 1 ý; Đức Hồng Y Pell 2 ý.

 

2. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân : Khóa 1/2019, sẽ khai giảng với các chi tiết: Lớp học bắt đầu lúc 1 giờ  chiều Chúa Nhật ngày 31/3/2019 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road, Revesby, và kết thúc vào chiều Chúa Nhật ngày 26/5/2019. Mỗi Chúa Nhật, giờ học sẽ từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT 02-9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 02-9786 3899 ngoài giờ làm việc. Linh Mục J.B. Lê Hồng Mạnh - Tuyên Úy Đặc Trách

 

3. Hoà Giải Mùa Phục Sinh – Confession for the Easter Season  a- Marickville Thứ hai 1/4/2019 7.00 pm b- Mt. Pritchard  Thứ ba 2/4/2019 7.00 pm c- Georges Hall Thứ tư 3/4/2019 7.00 pm d- Cabramatta Thứ hai 8/4/2019 7.00 pm e- Miller Thứ ba 9/4/2019 7.00 pm f- Lakemba Thứ tư 10/4/2019 7.00 pm g- Granville Thứ Năm 11/4/2019 7.00pm

 

4. Cảm Tạ: CĐCGVN cảm tạ anh chị Duy Nguyễn Casula Eyewear tặng VPMV $1000 để sửa 75 ghế của phòng họp, với sự gia công chuyên môn của PT Cursillo đóng góp và tiếp sức qua anh Nguyễn Văn Hóa và Trần Văn Hòa cùng các thành viên thực hiện, để phòng họp Revesby được tốt đẹp cho các sinh hoạt của CĐ. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang chúc lành cho cho quý ân nhân của CĐ chúng ta. CĐCGVN

 

5. Tĩnh Tâm Mùa Chay Cộng Đồng năm 2019.

BTU và HĐMV sẽ tổ chức Tĩnh Tâm Mùa Chay cho toàn thể CĐCGVN TGP Sydney để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh và đón mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng giảng phòng sẽ chia sẻ trong 3 ngày Tĩnh Tâm với Chủ Đề: "Ơn Gọi Nên Thánh." Chi tiết như sau: 7pm giảng thuyết tiếp theo là Thánh Lễ

1)  Thứ 3 ngày 26.3.2019, tại Nhà Thờ Lakemba, 15 Garrong Rd, Lakemba. Những nghi thức đặc biệt cho buổi Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm.

2)  Thứ 4 ngày 27.3.2019, tại Nhà Thờ Our Lady of Mt Carmel Mt Pritchard. Góc đường Cabramatta Rd và Humphries Rd, Bonnyrigg.

3) Thứ 5 ngày 28.3.2019, có nghi thức Xức Dầu Mùa Chay Thánh, tại Nhà Thờ Revesby, 1 Beaconsfield St, Revesby.

Kính xin Anh Chị Em cầu nguyện và tích cực sắp xếp thời gian để tham dự những ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay đặc biệt năm nay.

Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang chúc lành cho Cộng Đồng chúng ta trong Mùa Chay Thánh hồng phúc năm 2019.

Trân trọng thông báo. BTU và HĐMV.

 

6. Tiền Quyên:    Đợt I: $4795 (Gồm tiền Rửa Tội)                              

 

7. Lịch Trong Tuần:

 

24.03 Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm C.

25.03 Thứ Hai: Lễ Đức Mẹ Truyền Tin;

26.03 Thứ Ba;

27.03 Thứ Tư;

28.03 Thứ Năm; 

29.03 Thứ Sáu;

30.03 Thứ Bảy;

31.03 Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm C.