THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 24.11.2019 - 01.12.2019
Chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Kito Vua Lakemba: Cộng Đồng xin chúc mừng Đại lễ Chúa Kito Vua Bổn Mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Nguyện xin Chúa Kito Vua muôn vua ban muôn phúc lành xuống trên mọi thành viên trong Giáo Đoàn.

1. Ý xin Khấn: Khỏi bệnh: 1 ý; Khỏe mạnh: 2 ý; Tạ ơn: 9 ý; Bằng an: 10 ý; Các linh hồn: 5 ý; Như ý: 8 ý; Hoán cải: 2 ý.

 

2. Chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Kito Vua Lakemba: Cộng Đồng xin chúc mừng Đại  lễ Chúa Kito Vua Bổn Mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Nguyện xin Chúa Kito Vua muôn vua ban muôn phúc lành xuống trên mọi thành viên trong Giáo Đoàn.

 

3. Chúa Nhật đầu tháng (1/12): Có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng.

 

4. Họp Hội Đồng Mục Vụ:  Kính mời Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, Phong Trào Đoàn Thể tham dự buổi họp HĐMV thu hẹp vào lúc 7g30 tối Thứ Ba 3/12/19 tại VPMV Revesby.

 

5. Legio Mariae: Curia Nữ Vương Mân Côi sẽ tổ chức Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên cho các Hội Viên Hoạt Động vá Tán Trợ vào Thứ Bảy ngày 7/12/19 tại Thánh Đường St Luke, Revesby, từ 8.30 sáng đến 3.00 chiều.  Xin quý hội viên ghi danh tham dự nơi các Anh chị Trưởng Praesidium tại các Giáo đoàn.  TM. Curia NVMC Phaolo Hà Pi Liến

 

6. Tiền Quyên: Đợt I: $5245     Đợt II: $2070     Đợt III: $3560

 

 7. Lịch Trong Tuần:

 

24.11 Chúa Nhật Lễ Chúa Kito Vua

25.11 Thứ Hai trong tuần 34 thường niên

26.11 Thứ Ba 

27.11 Thứ Tư 

28.11 Thứ Năm 

29.11 Thứ Sáu 

30.11 Thứ Bảy: Lễ Thánh Anre Tông Đồ

01.12 Chúa Nhật I Mùa Vọng- Năm A.

 

8. THÁNG 11: XIN CHO CÁC LINH HỒN MAU ĐƯỢC HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA ĐỜI ĐỜI.

 

9. TỔNG SỐ THU/CHI TRONG ĐẠI NHẠC HỘI DẤU CHÂN TÌNH YÊU (Đính kèm hình chụp)