THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 24.2.2019 - 03.03.2019
LĐ Thanh Niên Công Giáo sẽ tổ chức Ngày của Mẹ với chủ đề: Mẹ là ánh sáng đời con, vào đêm Chủ nhật 12/5/19 lúc 7:30pm tại Crystal Palace. Giá vé: $50 Liên hệ: Kimberley (Chủ tịch) 0450 487 879 hoặc mua vé từ các Giáo Đoàn.

1. Ý xin khấn ngày 13/2: Tạ ơn Chúa,Mẹ, T.Giuse 9 ý; Bình an 15 ý; Khỏe mạnh 4 ý; Hoán cải 1 ý; Các linh hồn 3 ý; Như ý 2 ý.

2. Thứ Sáu Đầu Tháng 1/3: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

    1. Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng;
    2. Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc  4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối; Cabramatta: 7g30 tối.

3. Chúa Nhật đầu tháng 3/3 có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly lúc 10giờ sáng.

4. Tủ Sách Legio Mariae: Để đáp ứng nhu cầu mục vụ và tâm linh, Tủ Sách Công Giáo Legio Mariae sẽ phổ biến văn hóa phẩm Công Giáo luân phiên tại các Giáo Đoàn trong các Thánh Lễ Mùa Chay năm 2019. Quý gia Đình muốn thỉnh các Tượng Ảnh về Chúa và Đức Mẹ, Các Thánh, Tràng Hạt, hay các Sách Đạo Đức, để sử dụng trong gia đình và phát triển Niềm Tin trong Mùa Chay Thánh qua các kinh nguyện và lần hạt Mân Côi sẽ có cơ hội thuận tiện do Tủ Sách Công Giáo Legio Mariae tại các Giáo Đoàn.  LM Linh Giám Paul Chu Văn Chi.

5. LD Thanh Niên Công Giáo: đang bán vé cho Ngày của Mẹ với chủ đề: Mẹ là ánh sáng đời con, được tổ chức vào đêm Chủ nhật 12/5/19 lúc 7:30pm tại Crystal Palace. Giá vé: $50 mỗi người. Liên hệ: Kimberley (Chủ tịch) 0450 487 879 hoặc mua vé từ các Giáo Đoàn.

   

6. Ngày 6/3/2019 -  Thứ Tư Lễ Tro 

a- Cabramatta       5.00 pm      

b- Marrickville     5.00 pm      

c- Georges Hall    5.30 pm         

d- Lakemba          5.30 pm        

e- Miller               6.00 pm

f- Mt. Pritchard    8.00 pm

g- Revesby.          8.30 pm

h- Granville.         5.00pm 

 


7. Tiền Quyên:  Đợt I: $4845 (gồm tiền RT)

8. Lịch Trong Tuần:

24.02 Chúa Nhật 7 thường niên – Năm C

25.02 Thứ Hai;

26.02 Thứ Ba;

27.02 Thứ Tư;

28.02 Thứ Năm; 

01.03 Thứ Sáu;

02.03 Thứ Bảy;

03.03 Chúa Nhật 8 thường niên- Năm C.