THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 26.09.2021 - 03.10.2021
Ban Tuyên Úy, Hội Đồng Mục Vụ và CĐCGVN - TGP Sydney thành kính phân ưu với Cha GIUSE LÊ VĂN TRỌNG, Chính Xứ Holy Spirit, Carnes Hill, NSW trước sự ra đi của ÔNG CỐ GIUSE LÊ KHẮC TOÁN, ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Saigon, Việt Nam, hưởng thọ 98 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Tuyên Úy, Hội Đồng Mục Vụ, và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney nhận được tin buồn:

ÔNG CỐ GIUSE LÊ KHẮC TOÁN, Thân Phụ của Cha GIUSE LÊ VĂN TRỌNG, Chính Xứ Giáo Xứ Holy Spirit, Carnes Hill, NSW Australia. Vừa hoàn tất hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế,  nay đã về nhà Cha trên trời vào sáng Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021,  tại Saigon, Việt Nam, Hưởng Thọ 98 tuổi.

Ban Tuyên Úy, Hội Đồng Mục Vụ, và  Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney xin thành kính phân ưu cùng Cha Giuse Lê Văn Trọng và toàn thể Tang Quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang sớm đưa linh hồn  Ông Cố Giuse Lê Khắc Toán về  hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

 Phân Ưu: 

  • Ông Cụ Giuse Trần Văn Lương, qua đời ngày 19/92021. Hưởng thọ 76 tuổi;
  • Ông Cố Giuse Lê Khắc Toán, thân phụ của Cha Lê Văn Trọng Sydney. Cố qua đời ngày 23/9/2021 tại Việt Nam. Hưởng thọ 98 tuổi;
  • Ông Cụ Giuse Hoàng Xuân Tạ, thân phụ của anh Hoàng Xuân Tâm, thành viên BMV GĐ Georges Hall. Cụ qua đời ngày 23/9/2021. Hưởng thọ 90 tuổi.

Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Cha Lê Văn Trọng và Quý Tang Quyến. 

 Lịch trong tuần:

26/09 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

27/09 Thứ hai: Th. Vincent de Paul, L.mục;

28/09 Thứ ba;

29/09 Thứ tư: lễ Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphae;

30/09 Thứ năm: Th. Jerome, L. mục, tiến sĩ Hội Thánh;

01/10 Thứ sáu đầu tháng: lễ Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh; 

02/10 Thứ bảy: lễ các Thiên Thần Bản mạnh;

03/10 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26)

Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26) Trên Youtube và Facebook -
THỨ BẢY 25/09/2021 lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu) CHÚA NHẬT 26/9/2021 lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu) THÁNH LỄ THỨ BẢY 25/09/2021; Vào lúc 6.00pm  (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube:

https://youtu.be/VmOseAB1GZk

Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 26/9/2021; Vào lúc 11.00am;  (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube: 

https://youtu.be/qXKivy5-wsQ

Facebook:
https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU&BTV