THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 27.12.2020 - 03.01.2021
Cộng đồng xin chúc mừng Bổn Mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình trong ngày mừng kính lễ Thánh Gia. Xin Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu ban muôn hồng ân xuống cho mọi thành viên trong Chương trình và toàn thể các Gia đình.

1. Bổn Mạng: Cộng đồng xin chúc mừng Bổn Mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình trong ngày mừng kính lễ Thánh Gia.  Xin Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu ban muôn hồng ân xuống cho mọi thành viên trong Chương trình  và toàn thể các Gia đình.

2. Lễ Mẹ Thiên Chúa – Thứ Sáu 01/01/21: tại các Giáo Đoàn: 

Fairfield, Miller và Revesby: 11 giờ sáng;  

Cabramatta:  5.30 chiều; 

Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6 giờ chiều;

Mt. Pritchard: 7 giờ tối.

3. Chúa Nhật đầu tháng 03/01/21  có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng. Có Nghi thức Dâng Mình cho Đức Mẹ dịp đầu năm.   

4. Tiền Quyên:  Đợt I: $8765

5. Lịch Trong Tuần:

27.12 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia- Năm B.

28.12 Thứ Hai: Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo;

29.12 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

30.12 Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

31.12 Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

01.01 Thứ Sáu: Lễ Mẹ Thiên Chúa

02.01 Thứ Bảy: Lễ T. Basilio và Gregory Nazianzen, Giám Mục, Tiến sĩ

03.01 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh- Năm B.