THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 28.10.2018 - 04.11.2018
Thứ Sáu 2/11 – Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại * Nghĩa Trang Rookwood lúc 10 giờ sáng * Nghĩa trang Liverpool lúc 1giờ trưa; * tại các Giáo đoàn: Marrickville, Georges Hall, Miller, Lakemba: 6g chiều; Cabramatta 7g30 tối; Mt Pritchard và Revesby 8g tối; Granville: 5g chiều. Hôm nay không tổ chức Đi Đàng Thánh Giá và Thánh Lễ tại Bringelly.

1. Lễ Các Thánh Thứ Năm 1/11 - tại các Giáo Đoàn: Cabramatta: 5g chiều; Lakemba: 5g30 chiều; Georges Hall, Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt. Pritchard  và Revesby: 8g tối; Granville 5g chiều.

2. Thứ Sáu  2/11 – Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại *Nghĩa Trang Rookwood lúc10 giờ sáng * Nghĩa trang Liverpool lúc1giờ trưa; * tại các Giáo đoàn: Marrickville, Georges Hall,  Miller, Lakemba: 6g chiều; Cabramatta 7g30 tối; Mt Pritchard và  Revesby 8g tối; Granville: 5g chiều. Hôm nay không tổ chức Đi Đàng Thánh Giá và Thánh Lễ tại Bringelly.

3. Chú Ý Mục Vụ: Theo Lịch Ordo của toàn thể Úc Châu, ngày 2/11 là ngày cầu cho các Linh Hồn, ai viếng Nhà Thờ trong ngày này và đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính với 3 điều kiện: Xưng Tội, Rước Lễ, và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì được hưởng Ơn Đại Xá và dành cho các Linh Hồn.

4. Chúa Nhật đầu tháng 4/11: có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng.

5. Khuôn Viên Tưởng Niệm (KVTN) Ban Xây Dựng sẽ đến các Thánh Lễ cuối tuần của các Giáo Đoàn trình bày một cách cụ thể về Khuôn Viên Tưởng Niệm. Xin được gửi đến Qúi Ông Bà và anh chị em, lịch trình quảng bá KVTN trong những ngày tới đây:

Thứ Bảy (27/10/18): GĐ Marrickville, Geoges Hall, Cabramatta.

Chúa Nhật (28/10/18):  GĐ Reveby, Mt Pritchard, Cabramatta.  

Thay Mặt HĐMV  -  Trần Anh Vũ

6. Chương trình bệnh Tiểu Đường Cộng Đồng:  Buổi hội thảo miễn phí tại The Lantern Club 21 Roseland Ave, Roselands chủ yếu giúp quí vị hiểu biết về bệnh tiểu đường, để thay đổi lối sống, để sống khỏe mạnh hơn; Buổi hội thảo được tổ chức vào ngày thứ Bảy 17/11/2018 từ 1g- 4g chiều. Số chỗ có hạn, cần đăng ký trước với số 1300 342 238

7. Lịch Trong Tuần:

28.10 Chúa Nhật 30 thường niên -  Năm B

29.10 Thứ Hai

30.10 Thứ Ba

31.10 Thứ Tư

01.11 Thứ Năm: Lễ Kính Các Thánh

02.11 Thứ Sáu: Lễ Cầu cho Các Linh hồn

03.11 Thứ Bảy

04.11 Chúa Nhật 31 thường niên - Năm B.