THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 29.07.2018 - 05.08.2018
Thứ Sáu Đầu Tháng 3/8: Với các nghi thức Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, lúc 10giờ sáng; Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 7g30 tối.
  1. Thứ Sáu Đầu Tháng 3/8: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự - Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng; Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby;  Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville:  6g tối; Cabramatta: 7g30 tối.
  2. Chúa Nhật đầu tháng 5/8 có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10giờ sáng.
  3. Bổn Mạng: GĐ Mt. Pritchard mừng kính trọng thể Thánh Bổn Mạng Micae Nguyễn Huy Mỹ lúc 1g30 trưa Chúa Nhật 5/8.
  4. Lịch Trong Tuần:

29.07 Chúa Nhật 17 thường niên -  Năm B

30.07 Thứ Hai;

31.07 Thứ Ba: Th. Inhaxiô thành Loyola, linh mục;

01.08 Thứ tư: Th. Alphongso Liguori, G.mục, tiến sĩ Hội Thánh 

02.08 Thứ Năm đầu tháng: 

03.08 Thứ Sáu đầu tháng: Th. Dominicô, linh mục:

04.08 Thứ Bảy đầu tháng: Th. Gioan Vianney, linh mục: 

05.08 Chúa Nhật 18 thường niên - Năm B.