THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 29.10 - 5.11.2017
Thứ Sáu Đầu Tháng 3/11: Kính mời cộng đoàn tham dự: • Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, 10giờ sáng; * Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; • Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 7g30 tối.