THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 30.09.2018 - 07.10.2018
ĐHTMLB "Bên Mẹ Dịu Hiền" sẽ khai mạc vào chiều Thứ 6 ngày 5/10/2018 tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly. 3pm: Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. 4pm: Chặng Đàng Thánh Giá sống động đặc biệt. 7pm: Thánh Lễ Khai Mạc. Xin ACE cầu nguyện và tích cực tham dự. (Xin mở trang trong để biết Lịch Trình Xe Bus miễn phí từ nhà thờ Cabramatta và từ ga xe lửa Liverpool - Đi và Về)

1. Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang:  ĐHTMLB "Bên Mẹ Dịu Hiền" sẽ khai mạc vào chiều Thứ 6 ngày 5/10/2018 tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly. 3pm: Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. 4pm: Chặng Đàng Thánh Giá sống động đặc biệt. 7pm: Thánh Lễ Khai Mạc. Xin ACE cầu nguyện và tích cực tham dự. 

2. Không Có Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn trong 3 ngày ĐHTMLB: Trong 3 ngày ĐHTMLB 5,6,7/10 năm 2018, sẽ không có Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn. Kính mời toàn thể CĐ Dân Chúa về TTHH Bringelly tham dự các Thánh Lễ và các sinh hoạt thiêng liêng và mục vụ. ACE sắp xếp cho gia đình mình tham dự các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

3. Mang Tờ Niềm Tin về gia đình: Tờ Niềm Tin tuần này quan trọng với các chương trình ĐHTMLB và time table của các chuyến xe bus đón đưa anh chị em miễn phí từ Ga xe lửa Liverpool  và Nhà Thờ Cabramatta trong những ngày Thứ 6, Thứ 7, và Chúa Nhật. Anh Chị Em thông báo cho các khách hành hương và bạn bè từ các nơi về tham dự ĐHTMLB tại Bringelly. 

4. Chỗ đậu xe parking trong những ngày ĐHTMLB: Kính xin ACE khi sử dụng xe riêng gia  đình tham dự ĐHTMLB sẽ đậu vào những khu vực dành riêng theo sự hướng dẫn của Ban   Trật Tự tại TTHH Bringelly. Tuyệt đối không đậu xe ngoài đường. ACE luôn luôn theo sự hướng dẫn của Ban Trật Tự. 

5. Cầu Nguyện và cộng tác trong ĐHTMLB: Chỉ còn mầy ngày nữa chúng ta chào mừng ĐHTMLB, kính xin ACE tích cực Cầu Nguyện và đóng góp qua việc mua raffle và cộng tác tích cực với BĐH Đại Hội. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang chúc lành cho   ĐHTMLB lần đầu tiên này.

6. Thánh Lễ Tạ Ơn ĐHTMLB: Để Tạ Ơn Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang, BTC và BĐH     sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 7pm Thứ 6 ngày 12/10/2018, tại Nhà Thờ St Luke's  Revesby. Kính mời BTU, HĐMV, Quý vị trong BĐH, Quý vị trong các Ban Chuyên Môn của ĐHTMLB tham dự để Tạ Ơn Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang và cũng là dịp BTC và BĐH cám ơn Quý Cha, HĐMV, và toàn thể CĐCGVN TGP Sydney. BTC và BĐH.

7. Hành Hương ngày 13/10, Bổn Mạng BMV Bringelly: Kính xin quý ông bà và anh chị em tham dự Hành Hương ngày 13/10 tại TT Hành Hương Bringelly. Nghi thức đền tạ lúc 10am và tiép theo là Thánh Lễ Bổn Mạng Ban MV Bringelly.

8. Legio Mariae: Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney sẽ long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng của Curia vào Thứ Bảy 20/10/2018, tại Thánh Đường St Therese Lakemba, từ 10g sáng đến 2.30g chiều.  Xin quý hội viên ghi danh tham dự nơi các anh chị trưởng Praesidium tại các Giáo Đoàn. TM Curia NVMC Phaolo Hà Pi Liến

9. Cộng đồng xin chúc mừng: Bổn Mạng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly nhân ngày mừng lễ Đức Mẹ Hiện ra Tại Fatima Lần cuối tại Fatima (13/10). Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn phúc lành cho Ban Mục Vụ để hăng say phục vụ Cộng đồng và khách hành hương về  với Trung Tâm kính viếng Đức Mẹ.

10. Bổn Mạng: Giáo Đoàn Miller sẽ mừng lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 14/10 .

11. Lời Cảm Tạ: Tân Linh Mục Phê-rô Nguyễn Doãn Khôi, MSC cùng gia đình xin chân thành cảm tạ Quý Cha Tuyên Úy, quý Linh Mục Tu Sĩ và quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc CĐCGVN - Tgp Sydney đã hiệp thông, chia vui, và giúp đỡ trong dịp Lễ Thụ Phong Linh mục vừa qua.  Xin Thiên Chúa của Lòng Xót Thương chúc lành cho quý Cha và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa.

12. Lịch Trong Tuần:

30.09 Chúa Nhật 26 thường niên -  Năm B

01.10 Thứ Hai: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

02.10 Thứ Ba: Thiên Thần Bản Mạnh

03.10 Thứ Tư

04.10 Thứ Năm: Thánh Phanxicô Assisi

05.10 Thứ Sáu

06.10 Thứ Bảy 

07.10 Chúa Nhật 27 thường niên - Năm B.