THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 30.12.2018 - 06.01.2019
Thứ Sáu Đầu Tháng 4/1: Kính mời cộng đoàn tham dự: Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính LCTX, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu lúc 10am; Lễ Kính LCTX lúc 4pm tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby; Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6pm.

1. Thứ Ba – 01.01.2019 Tết Dương Lịch – Lễ Mẹ Thiên Chúa  

a/ Fairfielld 11.00 am  b/ Georges Hall  6.00pm

c/ Revesby 11.00 am d/Marrickville  6. 00pm

e/ Miller 11.00am  g/Cabramatta  5.00pm

h/ Lakemba 5.30pm i/ Mt. Pritchard  8.00 pm

2. Thứ Sáu Đầu Tháng 4/1: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:

Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng;

Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 4g chiều tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby;  

Thánh Lễ tại Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối.

 

3. Chúa Nhật đầu tháng 6/1  có Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bringelly lúc 10g sáng

 

4. Khuôn Viên Tưởng Niệm

 

Dự án KVTN đang được tiến hành, trong thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ cho HĐTP Liverpool cho đến ngày đặt viên đá đầu tiên, để đảm bảo quí vị được hưởng những ưu tiên như phiếu ghi danh đã ghi rõ, xin quí vị nào chưa kịp ghi danh xin quí vị nhanh chóng và tiếp tục gửi về VPMV Revesby - 92 The River Roads, Revseby NSW. 

 

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua điện thoại 0415 403 061/ 0452 033 573 hoặc Văn Phòng Mục Vụ 9773 0933 để được hướng dẫn thêm. Xin quí vị lưu ý giá cả trên phiếu ghi danh chỉ thay đổi khi công trình xây dựng tiến hành (Đặt viên đá đầu tiên).

 

5. Tiền Quyên: Đợt I: $4,905.45 - Đợt II: $688.00

Dịp Giáng Sinh: Đợt I:$8,960  Đợt II (Lakemba): $235 Đợt II: $6,040

Giúp người cùi  Đợt III: $25,850

 

6. Lịch Trong Tuần:

 

30.12 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

31.12 Thứ Hai trong tuần Bát Nhật GS

01.01 Lễ Mẹ Thiên Chúa

02.01 Lễ T.Basillio và T. Gregorio Giám Mục, Tiến Sĩ

03.01 Thứ Năm trong tuần Bát Nhật GS

04.01 Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật GS

05.01 Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật GS

06.01 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C.

 

7. Cám Ơn và Chúc Mừng 

 

Ban Tuyên Uý, Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ xin cám ơn toàn thể cộng đoàn trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh đã đại độ giúp đỡ các anh chị em bị bệnh phong tại Tây Nguyên. 

 

Cũng nhân dịp bước qua năm mới dương lịch 2019, xin kính chúc quý cụ, ông bà cô bác và anh chị em cũng như các cháu thiếu nhi 

 

Một Năm Mới Hồn An Xác Mạnh, luôn ở trong tình yêu thương quan phòng của Chúa và Mẹ Maria.

 

Kính Chúc