THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 5.11 - 12.11.2017
Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu: Xin Qúi Phụ Huynh đưa con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải đến Nhà Thờ Cabramatta, để tĩnh tâm, xưng tội và tập Nghi thức, đúng 7gio tối Thứ Hai 6/11. Các em sẽ Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh lễ chung với Giáo Đoàn Cabramatta lúc 4g chiều Chúa Nhật 12/11/2017.

1. Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu: Xin Qúi Phụ Huynh đưa con em sẽ lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải Lần Đầu đến Nhà Thờ Sacred Heart, Cabramatta, để tĩnh tâm, xưng tội và tập Nghi thức Rước Lễ Lần Đầu, bắt đầu đúng 7gio tối Thứ Hai 6/11. Các em sẽ Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh lễ chung với Giáo Đoàn Cabramatta lúc 4g chiều Chúa Nhật 12/11/2017. TUĐT – Lm Nguyễn Văn Tuyết.

2. Lịch Trong Tuần:

05.11 Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A.

06.11 Thứ Hai;

07.11 Thứ Ba;

08.11 Thứ Tư;

09.11 Thứ Năm: lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Letarenô;

10.11 Thứ Sáu: lễ Th. Lêo Cả, Giáo Hoàng;

11.11 Thứ Bảy: lễ Th. Martin thành Tours, Giám Mục;

12.11 Chúa Nhật 32 Thường Niên- Năm A.