THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Chay Năm B (từ 25/02/2024 đến ngày 2/03/2024)
1. Phân Ưu:
-Bà cố Rosa Phạm thị Di – thân mẫu Cha Nguyễn Văn Vượng, Chánh Xứ St Felix Bankstown- Bà là Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Lakemba, (HV thứ 4/2024), qua đời ngày 18/02/2024 hưởng thọ 98 tuổi.
-Cụ bà Anna Nguyễn thị Minh, Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Granville, qua đời ngày 18/02/2024 (HVQĐ thứ 05/01/2024), hưởng thọ 90 tuổi.
Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Cha và Quý Tang Quyến.
 
2. Thứ Sáu Đầu Tháng 1/03/2024: Kính mời Qúi Ông Bà, Anh Chị Em tham dự:
* Đi Chặng Đàng Thánh Giá, giờ kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo VN Bringelly, bắt đầu đúng 10giờ sáng;
* Thánh Lễ tại Revesby 4g chiều, Georges Hall, Lakemba và Marrickville: 6g tối; Cabramatta: 6g30 tối. 
 
3. Chúa Nhật đầu tháng 3/3/2024: có Thánh Lễ tại Nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo VN, Bringelly lúc 10giờ sáng.
 
4. Tĩnh tâm Mùa Chay lúc 7giờ tối tại: Cabramatta: thứ ba 5/3; Lakemba: thứ tư 6/3; Revesby: thứ năm 7/3.
 
5. Legio Mariae CURIA Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney: Kính mời toàn thể Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ các cấp, tham dự Đại Lễ ACIES của Hội Đồng Curia Nữ Vương Mân Côi, được tổ chức vào THỨ BẢY 16/3/2024. Trong ngày này toàn thể Hội Viên sẽ Dâng Mình Cho Đức Mẹ. Chương trình bắt đầu lúc 8.30am, tập trung tại sân Trường Học Revesby rước kiệu và kết thúc lúc 12.30pm. Xin Quý Hội Viên ghi danh với các Trưởng Praesidium.
T/M Curia NVMC - Giuse Lý Ngọc Thuyên
 
6. Tiền Quyên: Đợt I: $6,025.10
 
7. Lịch Trong Tuần:
25.02 Chúa Nhật 2 Mùa Chay- Năm B.
26.02 Thứ Hai;
27.02 Thứ Ba;
28.02 Thứ Tư;
29.02 Thứ Năm:;
01.03 Thứ Sáu đầu tháng;
02.03 Thứ Bảy đầu tháng:
03.03 Chúa Nhật 3 Mùa Chay- Năm B.