THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Khẩn

 

Như Bộ Y Tế Tiểu Bang NSW đã thông báo về việc lây nhiễm tại các thánh lễ tại các nhà thờ Mt. Pritchard, nhà thờ St Brenden tại Bankstown và các nghi thức an táng tại nhà quàn Trường An cũng như tại nghĩa trang Lidcombe từ những ngày 16 đến 19/ 7 / 2020.

Thánh lễ

1. Thánh lễ tại Our Lady of Carmel tại Mt Pritchard, Chúa Nhật ngày 19.7.2020 từ 7:30 AM- 8:30 AM(Thánh lễ tiếng Anh).
2. Thánh lễ phát tang tại St Brendan, Bankstown, Thứ Năm 16.7.20 từ 6:30PM-7:30PM
3. Thánh lễ an táng tại St Brendan, Bankstown, Thứ Bảy 18.7.20 từ 10:00 AM- 11:00 AM.

Nghi Thức

1. Đọc kinh và thăm viếng tại nhà quàn Trường An, Thứ Sáu, 17.7.20 từ 1:00PM-8:00PM
2. Nghi thức an táng tại nghĩa trang Rookwood, Thứ Bảy 18.7.20 từ 11:30AM- 1:00PM

Theo quy định của Bộ Y Tế Tiểu Bang NSW, BTU và BTV mời gọi những ai đã tham dự các nghi thức cũng như các thánh lễ nói trên hãy đi xét nghiệm và tự cách ly trong khi chờ kết quả.

Đặc biệt trong các thánh lễ cuối tuần này nên hy sinh không tham dự thánh lễ cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Xin ghi chú thêm – cuối tuần này sẽ không có các thánh lễ tại nhà thờ Our Lady of Carmel, Mt Pritchard cho đến khi có thông báo mới.

Xin Thiên Chúa ban nhiều hồng an và bình an cho tất cả cộng đồng chúng ta.

BTU & BTV.