THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Lễ Các Đẳng
Thứ Sáu 2/11: Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại * Nghĩa Trang Rookwood lúc 10 giờ sáng * Nghĩa trang Liverpool lúc 1 giờ trưa * tại các Giáo đoàn: Lakemba: 5g30 chiều; Marrickville, Georges Hall, Miller: 6g chiều; Cabramatta 7g30 tối; Mt Pritchard: 8g tối; Revesby 8g30 tối; Granville: 5g chiều. Hôm nay không tổ chức Đi Đàng Thánh Giá và Thánh Lễ tại Bringelly.