THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Lễ Các Thánh & Lễ Các Đẳng
Lễ Các Thánh Thứ Năm 1/11: Tại các Giáo Đoàn: Cabramatta: 5g chiều; Lakemba: 5g30 chiều; Georges Hall, Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt. Pritchard: 8g tối; Revesby: 8g30 tối; Granville 5g chiều.

1. Lễ Các Thánh Thứ Năm 1/11: Tại các Giáo Đoàn: Cabramatta: 5g chiều; Lakemba: 5g30 chiều; Georges Hall, Marrickville và Miller: 6g chiều; Mt. Pritchard: 8g tối; Revesby: 8g30 tối; Granville 5g chiều.

2. Thứ Sáu  2/11: Lễ Cầu cho Các Đẳng Linh hồn: Thánh Lễ tại * Nghĩa Trang Rookwood lúc 10 giờ sáng * Nghĩa trang Liverpool lúc 1 giờ trưa * tại các Giáo đoàn: Lakemba: 5g30 chiều; Marrickville, Georges Hall,  Miller: 6g chiều; Cabramatta 7g30 tối; Mt Pritchard: 8g tối; Revesby 8g30 tối; Granville: 5g chiều. Hôm nay không tổ chức Đi Đàng Thánh Giá và Thánh Lễ tại Bringelly.