THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Ngày 01.12.2021
THÔNG BÁO VỀ MỤC VỤ: Với những hướng dẫn mới về việc nới rộng lệnh phong tỏa vì Đại Dịch, BTU mời gọi Anh Chị Em tích cực tham dự các Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn. Từ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng ngày Chúa Nhật 5 tháng 12 năm 2021, sẽ không có Thánh Lễ Trực Tuyến Online. Các Thiếu Nhi Cung Thánh trở lại giúp lễ tại các Giáo Đoàn. Xin Phụ Huynh khuyến khích các em.

THÔNG BÁO VỀ MỤC VỤ.

Theo tinh thần của những hướng dẫn về nới rộng lệnh phong tỏa về Đại Dịch Corona Virus về đời sống Mục Vụ thiêng liêng, BTU mời gọi Anh Chị Em tham dự các Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn, để tham dự tích cực vào đời sống Phụng Vụ của người Công Giáo.

  1. Từ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng ngày Chúa Nhật 5 tháng 12 năm 2021, sẽ không có Thánh Lễ Trực Tuyến Online của CĐCGVN TGP Sydney, để khuyến khích mọi người tham dự Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn.
  2. Các em Thiếu Nhi Cung Thánh giúp lễ trở lại tại các Giáo Đoàn. Xin Phụ Huynh các em TNCT khuyến khích các em phục vụ trong các Thánh Lễ.

Trong tinh thần này, kính xin Anh Chị Em vẫn giữ những hướng dẫn về an toàn sức khỏe theo sự hướng dẫn của Chính Quyền và TGP Sydney qua sự phục vụ của các Ban Mục Vụ.

Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang chúc lành và ban bình an cho CĐCGVN và toàn thể Anh Chị Em.

Trân trọng Thông Báo.

BTU và BTV.

29/11/2021.