THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 28 Thường Niên
THỨ BẢY 09/10/2021 - lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu). CHÚA NHẬT 10/10/2021 - lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu) Trên Youtube và Facebook


THÁNH LỄ THỨ BẢY 9/10/2021, lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu).

• Youtube:

https://youtu.be/3ThEKm7SryM

 

• Facebook:

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 10/10/2021, lúc 11.00am; (Giờ Sydney, Úc Châu)

• Youtube:

https://youtu.be/bxF7geurloQ   

 

• Facebook: 

 https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

BTU & BTV

 

 Lịch trong tuần:

 

10/10 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B

11/10 Thứ hai;

12/10 Thứ ba;

13/10 Thứ tư;

14/10 Thứ năm;

15/10 Thứ sáu: lễ Thánh Terexa Avila; 

17/10 Thứ bảy;

17/10 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B