THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26)
Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26) Trên Youtube và Facebook - THỨ BẢY 25/09/2021 lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu) CHÚA NHẬT 26/9/2021 lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu)

THÁNH LỄ THỨ BẢY 25/09/2021; Vào lúc 6.00pm  (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube:

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 26/9/2021; Vào lúc 11.00am;  (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube: 

https://youtu.be/qXKivy5-wsQ

 

 

Facebook:
https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU&BTV