THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo về việc đình chỉ thánh lễ trong Tổng Giáo Phận Sydney

 
Ban Tuyên Uý vừa mới nhận hướng dẫn của ĐTGM Anthony Fisher, giám mục TGP Sydney trong hướng dẫn ĐTGM cho biết bắt đầu từ 12:00 trưa hôm nay, Thứ Hai 23.3.2020, tất cả mọi thánh lễ trong TGP sẽ đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Vì lý do này, BTU sẽ có thánh lễ trực tuyến trên website này của Cộng đồng vào mỗi Chúa Nhật. Chúng tôi sẽ cho biết giờ của Thánh Lễ vào thông báo sau.